Sākums / Norises / 2022
Akadēmiķa Saulveža Cimermaņa piemiņai

Akadēmiķa Saulveža Cimermaņa piemiņai

Renāte Blumberga

27/12/2022

Atvadu vārdi Uldim Krastam

Atvadu vārdi Uldim Krastam

Gundega Blumberga

25/12/2022

Rīemliži taļšpivḑi! Priecīgus Ziemassvētkus!

Rīemliži taļšpivḑi! Priecīgus Ziemassvētkus!

Līvõd Īt / Līvu savienība

23/12/2022

Lībieši tur, augšā, arī par mani domā

Lībieši tur, augšā, arī par mani domā

Marlena Zvaigzne

15/12/2022

Lībiešu mantojuma gads

Lībiešu mantojuma gads

Livones.net

12/12/2022

No mums šķīries Tīts Reins Vītso

No mums šķīries Tīts Reins Vītso

Līvõ kultūr sidām

02/12/2022

Miglā palika Roņu sala

Miglā palika Roņu sala

Gundega Blumberga

25/11/2022

Lībiešu karoga diena Rīgā

Lībiešu karoga diena Rīgā

Monta Kvjatkovska

23/11/2022

Atskats uz pirmizrādi “Līvõd vērmõd”

Atskats uz pirmizrādi “Līvõd vērmõd”

Monta Kvjatkovska

22/11/2022

Vakarēšana ar adīšanu

Vakarēšana ar adīšanu

Iveta Bekmane, Kūolka Līvõd kubkuodā jūodiji

22/11/2022

Latvijas un lībiešu lepnums – Zoja Sīle

Latvijas un lībiešu lepnums – Zoja Sīle

Gundega Blumberga

19/11/2022

Paldies čaklajiem talciniekiem!

Paldies čaklajiem talciniekiem!

Ieva Zdanovska, vasaras skolas “Mierlinkizt” vadītāja

18/11/2022

18. novembris Mazirbē

18. novembris Mazirbē

Renāte Blumberga

18/11/2022

Pa lībiešu karoga pēdām

Pa lībiešu karoga pēdām

Līvu savienības Rīgas nodaļa

17/11/2022

Sarunas par Krišjāni Valdemāru

Sarunas par Krišjāni Valdemāru

Dženeta Marinska, biedrība “Domesnes”

12/11/2022

Brazīlija nav lībiešu apsolītā zeme

Brazīlija nav lībiešu apsolītā zeme

Renāte Blumberga

04/11/2022

Liecības par lībiešu Rīgu

Liecības par lībiešu Rīgu

Livones.net

04/11/2022

Reizi mēnesī lībiešu valodas stundas

Reizi mēnesī lībiešu valodas stundas

Ieva Zdanovska

02/11/2022

Tēriņtš! Atmiņas par vasaru

Tēriņtš! Atmiņas par vasaru

Ieva Zdanovska, vasaras skolas vadītāja

31/10/2022

Pizes rakstainā zeķe

Pizes rakstainā zeķe

Renāte Blumberga

27/10/2022

Kuldi dzimtā valoda ir lībiešu

Kuldi dzimtā valoda ir lībiešu

Livones.net

27/10/2022

Valsts atbalsts lībiešu projektiem

Valsts atbalsts lībiešu projektiem

Livones.net

24/10/2022

Lībiešiem ļoti piestāv grūtības

Lībiešiem ļoti piestāv grūtības

Zane Ernštreite

24/10/2022

Radu tautu dienas seminārs Helsinkos

Radu tautu dienas seminārs Helsinkos

Tapio Mekeleinens

20/10/2022

Aizvadītas Lībiešu kultūras dienas

Aizvadītas Lībiešu kultūras dienas

Kārlis Lithens, "Ventas Balss"

11/10/2022

Vīrs, kurš svētkos nes karogu

Vīrs, kurš svētkos nes karogu

Marlena Zvaigzne

11/10/2022

No iekšpuses uz lībiešu tautas vēsturi

No iekšpuses uz lībiešu tautas vēsturi

Renāte Blumberga

06/10/2022

Trīs lībiešu dzejas notikumi

Trīs lībiešu dzejas notikumi

Renāte Blumberga

14/09/2022

Dzejas diena Kolkā

Dzejas diena Kolkā

Livones.net

07/09/2022

Maza gaismas actiņa

Maza gaismas actiņa

Renāte Blumberga

31/08/2022

Ingas Bertholdes gleznas Kolkā

Ingas Bertholdes gleznas Kolkā

Livones.net

30/08/2022

Par tiem, kas dzīvojuši Kolkā

Par tiem, kas dzīvojuši Kolkā

Iveta Bekmane, Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja

22/08/2022

Abaju-Adamkoviču dzimtu stāsti

Abaju-Adamkoviču dzimtu stāsti

Livones.net

11/08/2022

Ar lībisko tautasdziesmu pagalvī

Ar lībisko tautasdziesmu pagalvī

Marlena Zvaigzne

05/08/2022

Lībiešu svētku ieskaņas koncerts

Lībiešu svētku ieskaņas koncerts

Ieva Ernštreite

02/08/2022

Lībiešu svētki Mazirbē “Mans mūžs”

Lībiešu svētki Mazirbē “Mans mūžs”

Ieva Ernštreite

29/07/2022

Filmu vakars Lībiešu tautas namā

Filmu vakars Lībiešu tautas namā

Ligita Damberga, Sīkrags

29/07/2022

Mūsu ir daudz!

Mūsu ir daudz!

Ieva Zdanovska, vasaras skolas “Mierlinkizt” vadītāja

22/07/2022

Lībiešu tautas namā kino un suiti

Lībiešu tautas namā kino un suiti

Ieva Ernštreite

19/07/2022

Harijs Skuja – lībiešu dzejas tēvs

Harijs Skuja – lībiešu dzejas tēvs

Gundega Blumberga

14/07/2022

MÄD MÄNG. MŪSU SPĒLE

MÄD MÄNG. MŪSU SPĒLE

Zoja Sīle

13/07/2022

Kas mēs, tāmnieki, esam?

Kas mēs, tāmnieki, esam?

Gunārs Priede

02/07/2022

Mūsdienu Lībiešu kultūrtelpas vēsturiskās saknes

Mūsdienu Lībiešu kultūrtelpas vēsturiskās saknes

Renāte Blumberga, projekta vadītāja

01/07/2022

Tas ir kas tāds, kā citiem nav

Tas ir kas tāds, kā citiem nav

Marlena Zvaigzne

20/06/2022

Miķeļtorņa Jānim Erenštreitam – 80

Miķeļtorņa Jānim Erenštreitam – 80

Gundega Blumberga

16/06/2022

Lībiešu saieta nama vasara

Lībiešu saieta nama vasara

Livones.net

10/06/2022

Sargāju sevī to uguntiņu

Sargāju sevī to uguntiņu

Marlena Zvaigzne

07/06/2022

“Līvli” – pirms 30 gadiem

“Līvli” – pirms 30 gadiem

Gundega Blumberga

03/06/2022

Kaut kas manā dvēselē ir lībisks

Kaut kas manā dvēselē ir lībisks

Marlena Zvaigzne

20/05/2022

MALĒNIETIS IR IETIEPĪGS

MALĒNIETIS IR IETIEPĪGS

Zane Ernštreite

18/05/2022

Daudz laimes! Pǟgiņ vȯnnõ!

Daudz laimes! Pǟgiņ vȯnnõ!

Gundega Blumberga

15/05/2022

Egilu Kiršpilu atceroties

Egilu Kiršpilu atceroties

Gundega Blumberga

13/05/2022

“Domuzīme” par lībisko dialektu

“Domuzīme” par lībisko dialektu

Livones.net

09/05/2022

"Līvlist“ svin savu 50. jubileju

"Līvlist"

28/04/2022

Sestā “Mierlinkizt” lībiešu valodas nodarbība

Sestā “Mierlinkizt” lībiešu valodas nodarbība

Ieva Zdanovska, "Mierlinkizt" vadītāja

17/04/2022

Būs svētki lībiešu dziesmai un valodai

Būs svētki lībiešu dziesmai un valodai

Ieva Ernštreite, Līvu savienības vecākā

01/04/2022

Aģes dižozolam 9. vieta

Aģes dižozolam 9. vieta

Livones.net

27/03/2022

Piektā

Piektā "Mierlinkizt" lībiešu valodas stunda

Ieva Zdanovska, "Mierlinkizt" vadītāja

17/03/2022

Lai sumināts – Ilmāram Geigem 80!

Lai sumināts – Ilmāram Geigem 80!

Livones.net

09/03/2022

“Kāndla” pošas pusgadsimta jubilejai

“Kāndla” pošas pusgadsimta jubilejai

Marlena Zvaigzne

04/03/2022

Suitos skatāmas Mazirbes plenēra gleznas

Suitos skatāmas Mazirbes plenēra gleznas

Marlena Zvaigzne

25/02/2022

Februāra beigās - ceturtā tiešsaistes lībiešu valodas stunda

Februāra beigās - ceturtā tiešsaistes lībiešu valodas stunda

Ieva Zdanovska, "Mierlinkizt" vadītāja

18/02/2022

No lībiešu dzimtām nākušie

No lībiešu dzimtām nākušie

Marlena Zvaigzne

10/02/2022

Kuģu vraki Kolkasragā

Kuģu vraki Kolkasragā

Livones.net

17/01/2022