Sākums / Norises / 2022

No mums šķīries Tīts Reins Vītso

Līvõ kultūr sidām

02/12/2022

Dziļās skumjās darām zināmu, ka šodien esam saņēmuši sēru vēsti – no mums šķīries Starptautiskās lībiešu biedrības vadītājs emeritētais profesors Tīts Reins Vītso (04.03.1938.–02.12.2022.).

 

Tīts Reins Vītso Mazirbē 1990. gadu vidū.
Foto Māra Zirnīte

 

Tīts Reins Vītso bija izcilākais lībiešu valodas zinātājs, 2012. gadā iznākušās lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīcas, mūsdienās lielākā lībiešu valodas leksikogrāfijas avota, autors, patiess lībiešu draugs, kam svarīga bija ne tikai valodas saglabāšana, bet arī pašu lībiešu dzīve, izglītība un kultūra. Daudzus gadus Tīts Reins bija klāt visos lībiešiem svarīgos notikumos, un par visu, ko viņš lībiešu labā darījis, viņam mūžīgs paldies.

Sveicot Tītu Reinu 80. dzimšanas dienā, Lībiešu kultūras centra vārdā Valts Ernštreits, viņa kādreizējais students, veltīja vārsmas vislabākajam lībiešu profesoram. Pants no tām lai pavada profesoru mūžības ceļā:

 

Sūr tienū, Tiit-Rein, iļ amā,

mis sa ūod tämpizt līvliztõn tarmõn –

amā ežmõks īžēņtšta,

bet ka kovālõzt, ukūzt ja armõ.

 

Liels paldies tev, Tīt Rein, par visu,

ko tu mūsdienu lībiešiem devis –

gudrību, lepnumu, mieru,

bet vispirms – pats sevi.

Izvadīšana 10. decembrī pulksten 10 no Tartu Pāvila baznīcas uz Rādi kapiem.