Dienas vārdi
arm|lēba s
 armuleib ▫ žēlastības maize ● Ta āndiz vanā Gǟdõn armleibõ. Ta andis vanale Gǟdale armuleiba. ▫ Viņš deva vecajai Ģēdai žēlastības maizi.

rū’tšõ vi
(a) toriseda ▫ ņurdēt (b) möriseda, uriseda ▫ rūkt ● Lūomõz rū’tšõb. KK78b26 Loom möriseb ▫ Dzīvnieks rūc. Pi’ņ ka rū’tšõb, u’rgstõb. KK78b26 Koer ka uriseb, uratab. ▫ Suns arī rūc, uzrūc. (c) nurruda ▫ murrāt ● Kaš ka rū’tšõb urrā-urrā. KK78b26 Kass ka nurrub nurr-nurr. ▫ Kaķis arī murrā mur-mur. (d) põriseda ▫ dūkt ● Pārmaz rū’tšõb. KK78b26 Parm põriseb. ▫ Dundurs dūc. (e) müdiseda, müriseda ▫ rūkt, drebēt ● Ne a’iliztõ ne’i, ku mǭ rū’tšiz. KK77 a Nad jooksid nii, et maa müdises. ▫ Viņi skrēja tā, ka zeme drebēja. Mašīnõd rū’tšõbõd. KK78a1 Masinad mürisevad. ▫ Mašīnas rūc.

pū’dstõ vt
 puhastada ▫ tīrīt

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
17/06
1942. gada 17. jūnijā Miķeļtornī dzimis lībiešu izcelsmes kordiriģents Jānis Erenštreits.
19/06
1938. gada 19. jūnijā dzimusi ilggadēja ansambļa „Līvlist” vecākā Ausma Liepa.
24/06
1924. gada 24. jūnijā Mazirbē notiek pirmie lībiešu dziesmu svētki.
25/06
1860. gada 25. jūnijā Pitragā dzimusi izcila lībiešu garamantu zinātāja un teicēja Marija Bertholde-Šaltjāre (mirusi 1930. gadā).
26/06
1926. gada 26. jūnijā dzimis filologs, lībiešu valodas pētnieks Eduards Vēri (miris 2005. gadā).