Dienas vārdi
kurg s
(Grus grus) kurg ▫ dzērve ● Si’z, ku kūrgõd lǟ’bõd je’dspē’ḑõn, si’z ne jo lǟ’bõd knǭšõs. PK88.14 Siis kui kured lähevad ära, siis nad ju lähevad „haagis”. ▫ Tad, kad dzērves dodas projām, tad viņas jau iet kāsī.

saņț|lēba s
 sandileib ▫ ubaga maize

ī’d adv
 ainult, üha ▫ vien, arvien, tikai ● Sa tukūd ī’d. KK77b Sa ainult tukud. ▫ Tu guli vien.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
09/08
1997. gada 9. augustā Lielirbē notiek bijušo iedzīvotāju salidojums.
10/08
1870. gada 10. augustā Mazirbes Ķesteros dzimis lībiešu dzejnieks un valodnieks, pirmās lībiešu ābeces autors, viens no Līvu savienības dibinātājiem Kārlis Stalte(miris 1947. gadā).
11/08
1977. gada 11. augustā dzimis viens no Līvu fonda dibinātājiem fotogrāfs Jānis Mednis.
12/08
1972. gada 12. augustā Rīgā, Brīvdabas muzejā, notiek pirmais lībiešu ansambļu „Kāndla” un „Līvlist” kopkoncerts.
13/08
1958. gada 13. augustā dzimis viens no starptautiskās Lībiešu draugu biedrības dibinātājiem Tapio Mekelainens.