Dienas vārdi
vǭŗštõ vt
 liigutada, avada ja sulgeda ▫ vārstīt ● Ukši ī’dstī’d vǭŗštõb vāldiņ – vi’zzõ. KK78 Uksi ühtlugu liigutatakse kinni-lahti. ▫ Durvis vienā laidā vārsta vaļā ciet. Tōvaz ne’i ī’ž vǭŗštõb ukši, kamēr a’rtõb jarā. KK78 Torm niisamuti liigutab uksi, kuni lõhub ära. ▫ Vētra tāpat vārsta durvis, kamēr salauž.

lǟmatõks s
 ummuksisse jäänud kala ▫ slāpstoša zivs ● Mi’n vanāǟma, se’m ve’l Nabāl jǭras eitõn lǟmatõkši. 152.2/13 Mu vanaema, see on veel Nabāljärves [välja] heitnud ummuksisse jäänud kalu. ▫ Mana vecmāmiņa, tā vēl Nābeļa ezerā ir sviedusi slāpstošas zivis.

ve’r s
 veri ▫ asinis ♦ jarā kǭ’gõn, sangdõ ve’r KK77 a hüübinud, paks veri ▫ sarecējušas, biezas asinis; vīerda jūokšõ KK78 verd joosta ▫ asiņot; vīerda va’llõ verd valada ▫ liet asinis; vie’rkõks smērõ verega määrida ▫ sasmērēt ar asinīm ● Ve’r īeb vi’zzõ. KK78 Veri jääb kinni. ▫ Asinis apstājas. Ve’r tīlkõb ne’iku kȭļim (~ rǟstõd). KK77b Veri tilgub nagu kasemahl (~ jääpurikad). ▫ Asinis tek kā bērzu sula (~ lāstekas). Ve’r u’m vizās, u’m pidāmõst pāikal tǟnda. KK78 Veri on kinni, peab pidama seda kinni [~ paigal]. ▫ Asinis ir ciet, jātur tās ciet. Suodā pǟl u’m jegāikš eņtš vie’r va’llõn ulzõ. KK77 a Sõjas on igaüks oma vere välja valanud. ▫ Karā ikviens ir savas asinis izlējis. Alā va’llõ ulzõ tuoiz rištīng vīerda! KK77b Ära vala välja teise inimese verd! ▫ Neizlej otra cilvēka asinis! Se tuoi imūb si’n vīerda. KK77b See teine imeb su verd. ▫ Tas otrs sūc tavas asinis. Sǟ’l ta magūb eņtš vie’r sizāl. KK77 a Seal ta lamab oma veres. ▫ Tur viņš guļ savās asinīs. Ma maksīz eņtš vie’rkõks. KK77b Ma maksin oma verega. ▫ Es samaksāju ar savām asinīm. Ma ä’b tǭ tä’m vie’rkõks jarā smērõ. KK77 a Ma ei taha [ennast] tema verega ära määrida. ▫ Es negribu ar viņa asinīm sasmērēties.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. Sadaļā lingua.livones.net atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
24/06
1924. gada 24. jūnijā Mazirbē notiek pirmie lībiešu dziesmu svētki.
25/06
1860. gada 25. jūnijā Pitragā dzimusi izcila lībiešu garamantu zinātāja un teicēja Marija Bertholde-Šaltjāre (mirusi 1930. gadā).
26/06
1926. gada 26. jūnijā dzimis filologs, lībiešu valodas pētnieks Eduards Vēri (miris 2005. gadā).
26/06
1996. gada 26. jūnijā Mazirbes tautas namā notika „Letonikas” izbraukuma sēde, ko Latvijas Zinātņu akadēmija veltīja akadēmiķa Andersa Jūhana Šēgrēna lībiešu un krieviņu (votu) ekspedīcijas 150 gadu atcerei.
27/06
1937. gada 27. jūnijā dzimis arheologs, lībiešu vēstures pētnieks Andris Caune.