Dienas vārdi
merkõ vt
 märkida, tähistada ▫ apzīmēt

sū|lop s
 suunurk ▫ mutes kaktiņš

va’gtõ vt
 mullata ▫ vagot, rušināt ♦ na’ggiri va’gtõ kartuleid mullata ▫ rušināt kartupeļus

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
09/03
1942. gada 9. marta dzimis Ilmars Geige, valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvija” izstrādes darba grupas vadītājs, bijušais Saeimas deputāts.
09/03
1942. gada 9. martā dzimis valsts mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” izstrādes darba grupas vadītājs Ilmārs Geige.
09/03
1909. gada 9. martā dzimis lībiešu dzejnieks un valodnieks Pēteris Dambergs (miris 25.04.1987.).
10/03
1995. gada 10. martā Mazirbē sākas lībiešu valodas konference, kurā liek pamatus lībiešu rakstu valodas normēšanai.
15/03
1997. gada 15. martā Rīgā, koncertzālē „Ave Sol”, lībiešu dziesmu ansamblis „Līvlist” atzīmē 25 gadu darbību.