Dienas vārdi
rīnda s
 rind ▫ krūts ♦ naiz rīndad naise rinnad ▫ sievietes krūtis; lapsõn rindõ andõ lapsele rinda anda ▫ dot bērnam krūti; täud rīndaks jengõ täie rinnaga hingata ▫ elpot ar pilnu krūti; rīndadõks lōda pǟl KK77 a rinnuli laua peal ▫ ar krūtīm uz galda ● Tästā rīndad aldõst sai broutštõd, pīkstõd. KK78 Siit rindade alt sai masseeritud, vajutatud. ▫ Te zem krūtīm tika masēts, spiests. Rīndas siskāb. KK78 Rinnas pistab. ▫ Krūtīs dur.

vȯlkstõ gr
 oleksite, oleksid ▫ būtu ● Jālgad ne’i smagād, ne’i ku vȯlkstõ svināst tǟdõd. KK77b Jalad nii rasked, nagu oleksid tina täis. ▫ Kājas tik smagas, it kā būtu pilnas svina.

kvellõ vt
 pruunistada ▫ nobrūnināt ● Vȯ’zzõ kvellõb. KK78a64 Liha pruunistatakse. ▫ Gaļu nobrūnina.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
22/12
1893. gada 22. decembrī dzimis Lielirbes kora diriģents Didriķis Blūms (miris 1970. gadā).
23/12
1931. gada 23. decembrī ar Somiskuma savienības un citu organizāciju atbalstu Jelgavā sāk iznākt mēnešraksts „Līvli” (1931-1939), pirmais periodiskais izdevums lībiešu valodā.
27/12
1949. gada 27. decembrī dzimis valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājs un direktors Edgars Sīlis.