Dienas vārdi
nõ’v s
 nõu ▫ padoms ♦ ī’ds nõ’vs ühel nõul ▫ vienprātīgi; nõ’vvõ andõ nõu anda ▫ dot padomu; nõ’vvõ kizzõ nõu küsida ▫ vaicāt padomu; nõ’vvõ pi’ddõ nõu pidada ▫ apspriesties; nõ’vvõ võttõ 1Kr2.13 seletada, arutleda ▫ apspriest; nõ’vs vȱlda nõus olla ▫ būt vienisprātis ● Amād, mits tä’m nõ’vs vȯ’ļt, āt laigāld pildõd ja ukkõ lǟ’nõd. Ap5.36 Kõik, kui palju teda pooldasid, on laiali pillutatud ja hukka saanud. ▫ Visi, kas viņam piekrita, ir izklīdināti un gājuši bojā.

piekslõ vi
(a) lüüa, põrgata kuhugi ▫ sisties ● Ku rištīng u’m jūrmatõn, piekslõb ī’dõ pūolõ, tuoizõ pūolõ, lūoilõb ī’žeņtšõks. KK78a75 Kui inimene on uimane, põrkab ühele poole, teisele poole, tuigerdab omaette. ▫ Kad cilvēks ir apdullis, sitas uz vienu pusi, otru pusi, streipuļo savā nodabā. (b) kakelda ▫ kauties

viedīkšõ vt
(a) külge tõmmata ▫ pievilkt (b) kaasa tõmmata ▫ aizraut

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. Sadaļā lingua.livones.net atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
21/03
1930. gada 21. martā dzimis Starptautiskās lībiešu draugu biedrības priekšsēdētāja vietnieks, Turku zviedru universitātes profesors Mauno Koski (miris 2005. gadā).
22/03
1880. gadā 22. martā Pēterburgā cenzors atļauj drukāt lībiešu valodā Mateja evaņģēliju. Nākamo grāmatu lībiešu valodā izdod tikai pēc 40 gadiem.
23/03
1920. gada 23. martā dibināta Igaunijas dzimtās valodas biedrība, pirmā organizācija, kas garīgi un materiāli sāka atbalstīt lībiešus.
25/03
1869. gada 25. martā dzimis lībiešu dzejnieks, iesaukts par lībiešu ķēniņu, Uļi Kīnkamegs (miris 1932. gadā).
26/03
1943. gada 26. martā dzimis dzejnieks, dramaturgs un režisors Uldis Krasts.