Dienas vārdi
lē’ḑ s
(a) leht ▫ lapa ♦ lī’edõd ētabõd Mk13.28 lehed tärkavad ▫ lapas plaukst; pū lē’ḑ puuleht ▫ koka lapa; rǭntõ lē’ḑ raamatuleht ▫ grāmatas lapa; lī’edõd pu’ddimiz āiga lehtede langemise aeg ▫ lapkritis (b) lehes (heinasaadu lohistamisel alusena kasutatud noor puu) ▫ salapojis zars (siena vilkšanai kā pamatne izmantots jauns koks) ♦ kõuvõlē’ḑ – kakš ja pūol mettõrt pitkā kȭvaz kaselehes – kaks ja pool meetrit pikk kask ▫ bērza velkamais zars – divus ar pus metrus garš bērzs; viltsīņtõblī’edõd – kaks kõuvõlī’edtõ lehesed – kaks kaselehest ▫ velkamie zari – divi bērza zari

le’žglit s
 ligidus, lähedus ▫ tuvums

katkāstõd adj
 katkeline ▫ saraustīts

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
25/03
1869. gada 25. martā dzimis lībiešu dzejnieks, iesaukts par lībiešu ķēniņu, Uļi Kīnkamegs (miris 1932. gadā).
26/03
1943. gada 26. martā dzimis dzejnieks, dramaturgs un režisors Uldis Krasts.
26/03
1994. gada 26. martā nodibināts Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs).
27/03
1999. gada 27. martā Staicelē atklāts Metsepoles novada lībiešu informācijas centrs un muzejs „Pivālind”.
27/03
1999. gada 27. martā atvērta Valta Ernštreita Lībiešu – latviešu un latviešu – lībiešu vārdnīca.