Dienas vārdi
u’d|vī’mõ s
 uduvihm ▫ smalks lietus, smidzināšana ♦ pīentõ u’dvī’mõ KK7 peenike uduvihm ▫ smalks lietus

motōr|lǭja s
 mootorpaat ▫ motorlaiva ● E’žmõks Sīkrõgõl motōrlaijḑi vȯ’ļ veiti. Enne oli Sīkrõgis mootorpaate vähe. ▫ Sākumā Sīkragā bija maz motorlaivu. Pizās vȯ’ļ kuolm motōrlaijõ. Pizās oli kolm mootorpaati. ▫ Miķeļtornī bija trīs motorlaivas.

ki’llõ vi
(a) kõlada ▫ skanēt ● Ma kūliz ki’llõm loulõ. Ma kuulsin kõlamas laulu. ▫ Es dzirdēju skanam dziesmu. (b) koliseda ▫ rībēt ● Blek kilūb, ku tǟnda pieksāb, klopūb, dõ’ržtõb. KK78a57 Plekk koliseb, kui seda pekstakse, klopitakse, lõgistatakse. ▫ Skārds rīb, kad to dauza, klapē, tricina.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
11/07
1912. gada 11. jūlijā Pizē dzimusi lībiešu trešās atmodas virzītāja Emma Ernštreite (mirusi 1986. gadā).
15/07
1927. gada 15. jūlijā dzimis dzejnieks, lībiešu dzejas antoloģijas sastādītājs Harijs Skuja.
18/07
1909. gada 18. jūlijā dzimis somu filologs un lībiešu atbalstītājs Veine Kirele (miris 2003. gadā).
18/07
2004. gada 18. jūlijā Staicelē atklāta tēlnieku Zigrīdas un Jura Rapas robežzīme „Eesti-Līvõmō-Latvija”.
23/07
2006. gada 23. jūlijā Mazirbē sāka darbu pirmā triju paaudžu lībiešu nometne „Mierlinkizt”.