Dienas vārdi
tūoņi adj
 selleaegne, omaaegne ▫ toreizējs

kamā|rok s
 kama ▫ pūtelis, kama

kilgsõ pop
(a) küljes ▫ pie ♦ uks kilgsõ ukse küljes ▫ pie durvīm (b) kõrval ▫ blakus ● Ta istāb mi’n kilgsõ. Ta istub minu kõrval. ▫ Viņš sēž man blakus. Pī’l mi’n kilgsõ! Seisa minu kõrval! ▫ Stāvi man blakus! Ta magūb mi’n kilgsõ. Ta magab minu kõrval. ▫ Viņš guļ man blakus.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
15/10
1950. gada 15. oktobrī dzimis Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldonis Zumbergs.
15/10
1997. gada 15. oktobrī sākas kārtējās somugru tautu Radu dienas Igaunijā, kas veltītas lībiešiem.
17/10
1927. gada 17. oktobrī dzimusi ilggadējā lībiešu ansambļa „Kāndla” vadītāja Austra Čepeļevska.
19/10
1962. gada 19. oktobrī dzimusi mācību grāmatas „Līvõ kēļ” autore dr. filol. Kersti Boiko.
20/10
1994. gada 20. oktobrī Daugavas malā pie Salaspils atklāts tēlnieka Ģirta Burvja piemineklis Salas lībiešu vecākajam Ako.