Dienas vārdi
klekkõ vt
(a) plötserdada ▫ pļeckāt ♦ klekūb midāgõst KK78a60 plötserdab midagi ▫ pļeckā kaut ko (b) plekitada ▫ pleķot ♦ jarā klektõd KK78a60 ära plekitatud ▫ nopleķots

pe’ļļõ vt
 teenida ▫ pelnīt, strādāt, kalpot, dienēt ♦ eņtš pe’ļdõd rǭ’ KK78b12 oma teenitud raha ▫ paša pelnīta nauda ● Ma peļūb tä’m jūsõ. KK78b12 Ma teenin tema juures. ▫ Es strādāju pie viņa. Ta peļūb tǟnda. Ta teenib teda. ▫ Viņš kalpo viņam. Sīe tīekõks peļūb pǟgiņ. KK78b12 Selle tööga teenib palju. ▫ Ar šo darbu var nopelnīt daudz. Amād jo ī’tist ä’b pe’ļļõt. KK78b12 Kõik ju ühtviisi ei teeni. ▫ Visi jau vienādi nepelna.

pǭ’miz|pūol adv
 pahupidi ▫ uz kreiso pusi

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
26/08
1963. gada 26. augustā dzimusi lībiešu izcelsmes māksliniece Ilva Buntika.
27/08
1913. gada 27. augustā dzimis arheologs, vēsturnieks, kas pētījis lībiešu apmetnes Ikšķilē un Turaidā, LZA goda loceklis Jānis Graudonis (miris 2005. gadā).
27/08
1941. gada 27. augustā dzimis Līvu savienības Kolkas grupas ilggadējais vecākais Gundars Bertholds (miris 14.05.2014.).
27/08
1941 – Gundars Bertholds, a lifelong leader of Kolka group of the Liv Union was born.
28/08
1937. gada 28. augustā dzimis valdnieks, lībiešu kultūras popularizētājs Igaunijā Mati Hints.