Dienas vārdi
pī’ldzit s
(a) pidevus ▫ pastāvīgums (b) püsivus ▫ noturība  Ef6.18

kaimiji s
 lähetaja, saatja ▫ sūtītājs

i’ggõz s
 ike ▫ jūgs, iejūgs ♦ ǟrga i’ggõz härjaike ▫ vērša iejūgs ● Līvliztõn vȯ’ļ kāndamõst saksād i’ggõzt. Liivlastel tuli kanda saksa iket. ▫ Lībiešiem bija jānes vācu jūgs. Mä’d muinizt vȯ’ļtõ mȯiznikād i’ggõs. Meie esivanemad olid mõisnike ikkes. ▫ Mūsu senči bija muižnieku jūgā.

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
22/05
2007. gada 22. maijā atvērts albums „Lībiešu dzīve”, ko sagatavojis Lībiešu kultūras centrs sadarbībā ar apgādu „Neputns”.
23/05
1996. gada 23. maijā LR 6. Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” – grozījumi attiecināmi arī uz tautības „lībietis (līvs)” ierakstu.
26/05
1974. gada 26. maijā dzimis lībiešu valodas speciālists, Lībiešu kultūras centra pirmais vadītājs Valts Ernštreits.
30/05
1920. gada 30. maijā sākas pirmā Lauri Ketunena un Oskara Loritsa lībiešu valodas un folkloras materiālu vākšanas ekspedīcija.
30/05
1940. gada 30. maijā dzimis lībiešu mākslinieks Vilnis Blažēvics (miris 1990. gadā).