Dienas vārdi
dump s
(a) mäss ▫ dumpis ● Se u’m su’ggõn pie’rrõ „līvõd dumpõ”. Mv See on juhtunud pärast „liivlaste mässu”. ▫ Tas ir gadījies pēc „lībiešu dumpja”. (b) tüli ▫ strīds ♦ sūr dump KK78a35 suur tüli ▫ liels strīds ● Ro’vd lǟ’bõd dumpõ, strīḑõbõd. KK78a35 Inimesed lähevad tülli, riidlevad. ▫ Cilvēki sastrīdas, strīdas.

Eļm l

Vīžkāngar riek l com

Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu kultūras centra) veidotajā Lībiešu kultūrtelpas portālā atrodama plaša informācija par otro Latvijas pamattautību lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. Visa aktuālākā informācija apkopota sadaļā Norises. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Lai zināšanas par lībiešiem bagātina skatījumu uz pasauli!

Kalendārs
26/02
1971. gada 26. februārī dzimusi etnoloģe Renāte Blumberga.
27/02
1910. gada 27. februārī dzimusi lībiešu ansambļa „Kāndla” diriģente Hilda Grīva (mirusi 1984. gadā).
27/02
1911. gada 27. februārī Lielirbē dzimusi lībiešu dzejniece Emīlija Grīnfelde-Rulle (mirusi 1989. gadā).
29/02
2000. gada 29. februārī Filharmonijas skvērs Rīgā pārdēvēts par Līvu laukumu.
02/03
1905. gada 2. martā dzimis lībiešu dzejnieks Janis Kīnkamegs (miris 5.02.1033.).