Dienas vārdi
ke’ž s
 käsi ▫ roka ♦ jõvā ke’ž parem käsi ▫ labā roka; kurā ke’ž vasak käsi ▫ kreisā roka; vȯndzi ke’ž õnnelik käsi ▫ laimīga roka; kä’d tutkāmõs 79.11 käeulatuses ▫ rokas stiepiena attālumā; kädūd jū’rõ pānda Lk20.19 käed külge panna ▫ pielikt rokas; kädūd ku’bbõ pānda KK78 käed kokku või risti panna ▫ salikt rokas kopā; kätā nustõ kätt tõsta ▫ pacelt roku; kīndidi kä’ddõ pānda kindaid kätte panna ▫ uzvilkt cimdus rokā; kä’dkõks eitõ käega lüüa ▫ atmest ar roku; ke’žži jū’rõ pānda käsi külge panna ▫ pielikt rokas; ke’žži la’gtõ käsi laotada ▫ plātīt rokas; ke’žži pū’dõks pie’zzõ käsi puhtaks pesta ▫ mazgāt rokas nevainībā; ke’žži pi’ddõ ripsõ käsi rüpes hoida ▫ turēt rokas klēpī; eņtš kä’ds pi’ddõ enese käes pidada ~ enese valduses pidada ▫ turēt pie sevis; i’ļ kä’d tagantkätt ▫ pa roku galam ● Ke’ž tä’mmõn u’m kil vizā – ku panāb, si’z attõ sīlmad ullõ. KK77a Käsi on tal küll kõva – kui paneb, siis on silmad väljas. ▫ Roka viņam gan ir stipra, kad liek, tad acis ir ārā. Ke’ž ä’b vēļ je’llõ. KK77a Käsi ei luba töötada. ▫ Roka neļauj strādāt. Ke’ž ä’b kūl. KK77a Käsi ei kuula sõna. ▫ Roka neklausa. Ta u’m mi’n jõvā ke’ž. KK77a Ta on mu parem käsi. ▫ Viņš ir mana labā roka. Ne tu’ļtõ, kädūd ī’dsku’bsõ. KK77a Nad tulid käsikäes. ▫ Viņi atnāca roku rokā. Ma pidāb sīnda kä’dstõ vizās. KK78.3 Ma hoian sind käest kinni. ▫ Es turu tevi aiz rokas. Mi’n kädūd at ne’i ku vi’zzõ si’dtõd. KK77a Mu kaed on nagu kinni seotud. ▫ Manas rokas ir kā sasietas. Kädūd sõ’vlõbõd – si’z ma tǭ’b tuoizõn ra’bbõ. KK77a Käed sügelevad – siis tahan teisele lüüa. ▫ Rokas niez – tad es gribu otram iesist. Pa’n kädūd kilgõ! KK77a Pane käed kõrvale! ▫ Novāc rokas [~ noliec rokas malā]! Ta pa’ņ kädūd tä’m kilgõ – si’z ta jõvāks tǟnda pidāb. KK77a Ta pani käed tema külge – siis ta peab teda heaks. ▫ Viņš pielika viņam rokas – tad viņš uzskata viņu par labu. Pa’n kädūd ku’bbõ, u’m jumālt pǭlamõst! KK77a Pane käed kokku, peab jumalat paluma! ▫ Saliec rokas kopā, jālūdz dievs! Alā pa’n eņtš kä’d tuoiz kabātõ! – ku tǭ’d sa’lliz võttõ. KK77a Ära pane oma kätt teise tasku! – kui tahad salaja võtta. ▫ Nebāz savu roku cita kabatā! – ja gribi slepeni paņemt. Ta u’m mi’n kä’d allõ si’z, ku minā u’m se tīedaji – kui ma panāb, ne’i ta tī’eb. KK77a Ta on mu käe all siis, kui mina olen see teadja – kuidas ma käsin, nii ta teeb. ▫ Viņš ir manās rokās tad, kad es esmu tas zinātājs – kā es lieku, tā viņš dara. Tuoi u’m tä’m kä’d allõ, ta võtīz eņtš kä’d alā. KK77a Teine on tema käe all, ta võttis oma käe alla. ▫ Otrs ir viņa rokās, viņš paņēma savās rokās. Amādõn i’z ūo i’bbi kä’d pierāst. KK78a69 Kõikidele ei olnud hobune käepärast. ▫ Visiem zirga nebija pa rokai. Se u’m mi’n kä’d pie’rrõ, seļļi tīe, mis lǟ’b. KK77a See on mulle käe järgi, selline töö, mis edeneb. ▫ Tas man ir pa rokai – tāds darbs, kas iet. Ta jelāb eņtš kä’d pǟl, eņtš pierāstõ. KK77a Ta elab oma käe peal, enese jaoks. ▫ Viņš dzīvo uz savu roku, sevis pēc. Ta kāndab mīnda kädūd pǟl jõvāst mīelstõ. KK77a Ta kannab mind kätel heast meelest. ▫ Viņš nēsā mani uz rokām aiz laba prāta. Alā nustā eņtš kätā tä’m pierāst! KK77a Ära tõsta tema pärast kätt! ▫ Nepacel viņa dēļ savu roku! Alā nustā eņtš kätā tä’m vastõ, si’z ä’b lī jõvīst! KK77a KK77a Ära tõsta oma kätt tema vastu, siis ei lähe hästi! ▫ Nepacel savu roku pret viņu, tad nebūs labi! Ma pǭlab tä’m kätā – ku ma tǭ’b tǟnda nāizõks. KK77a Ma palun ta kätt – kui ma tahan teda naiseks. ▫ Es lūdzu viņas roku – kad es gribu viņu par sievu. Se u’m tä’m kä’d tīe. KK77a See on tema kätetöö. ▫ Tas ir viņa roku darbs. Ta mūrdab eņtš ke’žži, ta u’m kõ’zzi. KK77a Ta murrab oma käsi, ta on vihane. ▫ Viņš lauza savas rokas, viņš ir nikns. Ma sai rǭntõ kä’ddõ. Ma sain raamatu kätte. ▫ Es dabūju grāmatu rokā. Ma sai sīe neitst eņtš kä’ddõ. KK77a Ma sain selle neiu enese kätte. ▫ Es dabūju to meitu rokā. Ta pidāb sīe eņtš kä’dsõ eņtš perīz tutkām sǭņõ. Ta hoiab seda enese käes oma viimase otsani. ▫ Viņš tur to savās rokās līdz pašam galam. Ta u’m kädūd-jālgadõks sīen vastõ. Ta on käte-jalgadega selle vastu. ▫ Viņš ar rokām un kājām ir tam pretī.

sangdit s
 tihedus ▫ blīvums

liestā s
(Platichthys flesus trachurus) lest ▫ bute  jemānd|liestā marjaga lest ▫ bute ar ikriem; kilp|liestā lepalest, pisike lest ▫ maza bute; pīk|liestā soolvees soolatud lest ▫ sālsūdenī sālīta bute; pit|liestā tünnilest ▫ mucas bute (vidējā izmēra bute) ♦ sidāmi liestā keskmise suurusega lest ▫ vidēja lieluma bute

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
13/06
1955. gada 13. jūnijā dzimis arheologs, lībiešu vēstures pētnieks Guntis Zemītis.
13/06
2006. gada 13. jūnijā atklāta Lībiešu kultūras centra veidotā lībiešu kultūras un valodas portāla livones.lv pirmā kārta.
14/06
1953. gada 14. jūnijā dzimusi tulkotāja Rūta Karma.
17/06
1942. gada 17. jūnijā Miķeļtornī dzimis lībiešu izcelsmes kordiriģents Jānis Erenštreits.
19/06
1938. gada 19. jūnijā dzimusi ilggadēja ansambļa „Līvlist” vecākā Ausma Liepa.