Dienas vārdi
ār¦nā’tõl s
 juuksenõel ▫ matadata ● Vǟndab vattõ ārnā’tõl immõr. KK77a Keerab vatti juuksenõela ümber. ▫ Tin vati ap matadatu.

škē’ļ s
 viil -u ▫ šķēle

kuožā|nai s
 kosjamoor ▫ preciniece, prečumāte

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
12/08
1972. gada 12. augustā Rīgā, Brīvdabas muzejā, notiek pirmais lībiešu ansambļu „Kāndla” un „Līvlist” kopkoncerts.
13/08
1958. gada 13. augustā dzimis viens no starptautiskās Lībiešu draugu biedrības dibinātājiem Tapio Mekelainens.
18/08
1845. gada 18. augustā nodibināta Krievijas ģeogrāfijas biedrība, kuras rīkotā pirmā ekspedīcija bija pirmā zinātniskā ekspedīcija pie lībiešiem.
20/08
1902. gada 20. augustā Rīgā dzimusi lībiešu kultūras darbiniece, diriģente Margarete Stalte (mirusi 1978. gadā).
23/08
1883. gada 23. augustā Lūžņās dzimis lībiešu dzejnieks un publicists Teodors Švanenbergs (miris 1946. gadā).