Dienas vārdi
ku’ddõ vi
 kärgi teha ▫ veidot šūnas ● Mie’dli’nkizt ku’ddõbõd, tīebõd kudīdi. KK78a62 Mesilased teevad kärgi. ▫ Bites veido šūnas, taisa šūnas.

ku’zzõ vt
 kusta ▫ čurāt

a’bbõl adv
 appi, abis ▫ palīgā ♦ a’bbõl kǟ’dõ abis käia ▫ doties palīgā; a’bbõl lǟ’dõ appi minna ▫ iet palīgā; a’bbõl nuttõ appi hüüda ▫ saukt palīgā; a’bbõl vȱlda olla abis ▫ būt palīgā ● A’bbõl! Appi! ▫ Palīgā! Ma võtīz tä’m eņtšõn a’bbõl. KK77 1 Ma võtsin ta enesele appi. ▫ Es paņēmu viņu sev palīgā. Ta kǟ’b muntõn a’bbõl. KK77 1 Ta käib teistel abis. ▫ Viņš dodas palīgā citiem.

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
24/06
1924. gada 24. jūnijā Mazirbē notiek pirmie lībiešu dziesmu svētki.
25/06
1860. gada 25. jūnijā Pitragā dzimusi izcila lībiešu garamantu zinātāja un teicēja Marija Bertholde-Šaltjāre (mirusi 1930. gadā).
26/06
1926. gada 26. jūnijā dzimis filologs, lībiešu valodas pētnieks Eduards Vēri (miris 2005. gadā).
26/06
1996. gada 26. jūnijā Mazirbes tautas namā notika „Letonikas” izbraukuma sēde, ko Latvijas Zinātņu akadēmija veltīja akadēmiķa Andersa Jūhana Šēgrēna lībiešu un krieviņu (votu) ekspedīcijas 150 gadu atcerei.
27/06
1937. gada 27. jūnijā dzimis arheologs, lībiešu vēstures pētnieks Andris Caune.