Dienas vārdi
āigast|pe’ļmi s
 aastateenistus ▫ gada izpeļņa  2L5

magātõ vi
 uinuda, magada ▫ aizmigt, iemigt, gulēt ♦ tǭ’b magātõ tahab magada ▫ grib gulēt; võib magātõ võib magada ▫ var gulēt ● Minā ne’i äbvõi täsā magātõ. KK77 Mina nii ei või siin uinuda. ▫ Es tā nevaru te aizmigt.

peistõ vt
 soojendada ▫ sildīt ● Pēstab lemmõs. KK78b37 Soojendatakse soojas. ▫ Silda siltumā. Ma pēstab ēņtšta ǭ’j sū je’ds. 1986/16 Ma soojendan ennast ahjusuu ees. ▫ Es sildos krāsns mutes priekšā. Ma pēstab sīemnaigõ lemmõks. KK78b12 Ma soojendan sööki soojaks. ▫ Es sasildu ēdienu.

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
24/06
1924. gada 24. jūnijā Mazirbē notiek pirmie lībiešu dziesmu svētki.
25/06
1860. gada 25. jūnijā Pitragā dzimusi izcila lībiešu garamantu zinātāja un teicēja Marija Bertholde-Šaltjāre (mirusi 1930. gadā).
26/06
1926. gada 26. jūnijā dzimis filologs, lībiešu valodas pētnieks Eduards Vēri (miris 2005. gadā).
26/06
1996. gada 26. jūnijā Mazirbes tautas namā notika „Letonikas” izbraukuma sēde, ko Latvijas Zinātņu akadēmija veltīja akadēmiķa Andersa Jūhana Šēgrēna lībiešu un krieviņu (votu) ekspedīcijas 150 gadu atcerei.
27/06
1937. gada 27. jūnijā dzimis arheologs, lībiešu vēstures pētnieks Andris Caune.