Dienas vārdi
vȯ’dlõ vt
 oodata ▫ gaidīt ♦ vȯ’dlõb ne’iku ūomõg päuvõ KK78a17 ootab nagu hommikupäikest ▫ gaida kā rīta sauli ● Mis si’z jemīņ vȯ’dlõ. J14 Mis siis enam oodata. ▫ Ko tad vairs gaidīt. Ta ä’b vȯ’dlõ sugīd. Ta ei oota sugugi. ▫ Viņš nemaz negaida. Ta vȯ’dlõb lapstā, ku tä’mmõn līb. KK78 Ta ootab last, et tal tuleb. ▫ Viņa gaida bērnu, kad viņai būs. Ta vȯ’dlõb pivālindõ. KK77b Ta ootab last [~ toonekurge]. ▫ Viņa gaida bērnu [~ stārķi].

mi’n|vastāli adj
 minuealine ▫ mana vecuma, vienos gados ar mani ● Mi’n sõbrā u’m mi’nvastāli. Minu sõber on minuealine. ▫ Mans draugs ir ar mani vienos gados.

vastūksnikā s
(a) vastane ▫ pretinieks (b) vaenlane ▫ ienaidnieks ♦ valstõn vastūksnikā riigivaenlane ▫ valsts ienaidnieks

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
18/08
1845. gada 18. augustā nodibināta Krievijas ģeogrāfijas biedrība, kuras rīkotā pirmā ekspedīcija bija pirmā zinātniskā ekspedīcija pie lībiešiem.
20/08
1902. gada 20. augustā Rīgā dzimusi lībiešu kultūras darbiniece, diriģente Margarete Stalte (mirusi 1978. gadā).
23/08
1883. gada 23. augustā Lūžņās dzimis lībiešu dzejnieks un publicists Teodors Švanenbergs (miris 1946. gadā).
26/08
1963. gada 26. augustā dzimusi lībiešu izcelsmes māksliniece Ilva Buntika.
27/08
1913. gada 27. augustā dzimis arheologs, vēsturnieks, kas pētījis lībiešu apmetnes Ikšķilē un Turaidā, LZA goda loceklis Jānis Graudonis (miris 2005. gadā).