Dienas vārdi
meldiņ s
 lauluviis ▫ melodija, meldiņš

kuo’d|lūomõz s
 koduloom ▫ mājlops

tu’ļ s
 tuli ▫ uguns ♦ a’ltõb pirgkõks tu’l jū’rõ KK78a17 pistab (süütab) pilpaga tule külge ▫ ar skalu iededzina uguni; pīkstõb tu’l i’lzõ KK78a17 vajutab tule põlema ▫ iededz uguni [piespiežot]; viedāb tūlda jū’rõ KK78b61 tõmbab tuld külge ▫ pievelk uguni; viedāb zēvõlõks tu’l i’lzõ KK78a17 tõmbab [tiku]väävliga tule üles ▫ ar zēveli uzšķiļ [~ uzvelk] uguni; võtāb tu’l jū’rõ KK78b61 võtab tule külge ▫ paņem uguni klāt; ne’iku tu’ļ tagān KK77b nagu tuli taga ▫ kā uguns pakulās [~ aizmugurē] ● Tä’mmõn u’m tu’ļ piergõs. Tal on tuli perses. ▫ Viņam ir uguns pakulās [~ pēcpusē]. Ta tä’mmõn tī’eb tūlda alā – seļļi, kis tūoizta slikți rõkāndõb. KK77b Ta teeb temale tuld alla – selline, kes teisest halba räägib. ▫ Viņš sakur viņam uguni – tāds, kas par otru slikti runā. Ta u’m vȯnd tu’lsõ un vie’dsõ. KK77b Ta on olnud tules ja vees. ▫ Viņš ir bijis ugunī un ūdenī.

2018. gadā Līvõ Kultūr sidām veidotais portāls dodas pie saviem lasītājiem atjauninātā veidolā. Tā tapšanu atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Portālā joprojām atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Šobrīd portāls ne tikai pārtapis jaunā vizuālā veidolā, bet papildināts arī ar vairākām nozīmīgām sadaļām.

Galvenā no tām ir lingua.livones.net – sadaļa ar dažādiem lībiešu valodas rīkiem, uz kuriem iespējams pārslēgties portāla augšpusē. Šajā sadaļā atrodama lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts, lībiešu valodas aizguvumi latviešu valodā un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei.

Otrā svarīgāka sadaļa ir Krātuve, kurā apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
21/09
1217. gada 21. septembrī kaujā aiz Vilandes nogalināts lībiešu vadonis Kaupo.
22/09
2001. gada 22. septembrī Krimuldā atklāta piemiņas zīme Kaupo.
23/09
1926. gada 23. septembrī dzimusi lībiešu dziesmu ansambļa „Līvlist” ilggadējā diriģente Ārija Mauriņa (mirusi 2006. gadā).
23/09
1987. gada 23. septembrī dzimusi viens no Līvu fonda dibinātājām Linda Zonne.
25/09
1735. gada 25. septembrī dzimis mācītājs, lībiešu – vācu vārdnīcas autors Frīdrihs Kristians Ludvigs (miris 1811. gadā).