Dienas vārdi
vǟ’gõrtõ vt
 tuuseldada ▫ vārtīt ● Tūoizta vǟ’gõrtõd, ruļļõd tǟnda pi’ds mǭdõ, ä’d ānda armõ. KK78 Teist tuuseldad, rullid mööda maad, ei anna rahu. ▫ Otru vārti, rullē pa zemi, neliec mierā.

immõrd adv
 ümbert ▫ nost (par to, kas ir apkārt) ● U’m võtāmõst ǭ’rõnd immõrd jarā KK78a40 peab võtma riided ümbert ära ▫ jāvelk nost drēbes

arm s
(a) armastus ▫ mīlestība ♦ izāmǭ arm isamaa-armastus ▫ tēvzemes mīlestība ● Pȯisõn u’m arm neitst vast. Poisil on armastus neiu vastu. ▫ Puisim ir mīlestība pret meiteni. (b) rahu ▫ miers ♦ armõ andõ rahule jätta ▫ likt mierā; armõ pi’ddõ rahu pidada ▫ turēt mieru; armõks vȱlda rahul olla ▫ būt mierā, būt apmierinātam ● Ni u’m ikškõrd arm mǭ pǟl. Nüüd on ükskord rahu maa peal. ▫ Nu ir vienreiz miers virs zemes.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
20/04
1999. gada 20. aprīlī atvērta Valdas Šuvcānes un Ievas Ernštreites Lībiešu – latviešu – angļu sarunvārdnīca.
21/04
1823. gada 21. aprīlī Vaides ciema Lāžos dzimis lībiešu kultūras darbinieks, skolotājs Nika Polmanis (miris 1903. gadā).
28/04
1851. gada 28. aprīlī dzimis viens no somugru tautu etnogrāfijas pamatlicējiem Aksels Olai Heikels (miris 1924. gadā).
28/04
1948. gada 28. aprīlī dzimusi žurnāliste, viena no Lībiešu kultūras centra dibinātājām un atjaunotā mēnešraksta „Līvli” pirmā redaktore Gundega Blumberga.
01/05
1924. gada 1. maijā dzimis bibliogrāfs, lībiešu valodas un kultūras pētnieks Tenu Karma.