Dienas vārdi
suttõ vi
 haududa ▫ sautēties ● Vȯzā sutūb lougõ, lougõ pī’emdõks. KK78b37*41 Liha haudub aeglaselt, aeglaselt pehmeks. ▫ Gaļa lēni, lēni sautējas mīksta.

sēmḑa|āmbaz s
 piimahammas ▫ piena zobs

ra’ḑļõ vi
 kirvendada ▫ smelgt, sūrstēt ● Kațki ra’dļõb. Haav kirvendab. ▫ Ievainojums sūrst.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
13/05
2005. gada 13. maijā Tartu universitātē notika lībiešu normatīvās valodas jautājumiem veltīta konference.
14/05
1910. gada 14. maijā dzimis pirmais profesionālais lībiešu mākslinieks Andrejs Šulcs (miris 25.11.2006.).
15/05
1821. gada 15. maijā Pizē dzimis lībiešu dzejnieks un tulkotājs Jānis Princis jaunākais (miris 1904. gadā).
16/05
1938. gada 16. maijā dzimis somu valodnieks, lībiešu valodas pētnieks Sepo Suhonens (miris 13.09.2010.).
16/05
1948. gada 16. maijā dzimusi māksliniece Lilita Līce.