Dienas vārdi
glä’bbõ vt
 peita ▫ slēpt, glabāt ● Gläbūb ne’i ku tuoi ä’b või kä’ddõ sǭdõ, u’m pa’nmõst seļļizõ kūožõ, kus tuoi ä’b nǟ, ä’b tīeda. KK78a44 Peidetakse nii, et teine ei või kätte saada, peab panema sellisesse kohta, kus teine ei näe, ei tea. ▫ Noglabā tā, lai otrs nevar dabūt rokā, jāliek tādā vietā, kur otrs neredz, nezina.

arrimi s
(a) arvamus ▫ domas, uzskats ♦ mi’n arrimiz pie’rrõ minu arvamuse järgi ▫ pēc manām domām (b) arvutamine, arvutus ▫ rēķināšana, aprēķins

pieksõ vt
(a) materdada, peksta ▫ dauzīt, pērt ♦ lapstā pieksõ last peksta ▫ pērt bērnu; li’ņdi pieksõ linu topsida ▫ kulstīt linus; kiellõ pieksõ kella lüüa ▫ zvanīt; pieksõ sǭdõ peksa saada ▫ dabūt pērienu ~ dabūt pa kaklu; pieksīz ne’iku pi’ņņõ KK78a22 peksis nagu koera ▫ dauzīja kā suni ● Lapstā pieksāb joutõks, kä’dkõks ä’b ūo jõvā. Last pekstakse vitsaga, käega ei ole hea. ▫ Bērnu per ar vicu, ar roku nav labs. Tūļ pieksāb ukstā (~ pūŗazt). Tuul peksab ust (~ purje). ▫ Vējš dauza durvis (~ buras). Sa sǭd pieksõ pi’ds suoŗmi. KK77a Sa saad peksa mööda sõrmi. ▫ Tu dabū pa pirkstiem. (b) lüüa, taguda ▫ sist ● Ta pieksāb dēļõd ī’dõku’bbõ. KK78b16 Ta lööb lauad kokku. ▫ Viņš sasit dēļus kopā.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
28/10
1978. gada 28. oktobrī dzimusi lībiešu kultūras darbiniece Julgī Stalte.
01/11
1903. gada 1. novembrī dzimis viens no ansambļa „Līvlist” dibinātājiem Oskars Stalts (miris 1992.gadā).
01/11
1950. gada 1. novembrī dzimusi tulkotāja Ieva Ernštreite.
02/11
1978. gada 2. novembrī pēc Maijas un Paula Valču ierosmes atklāta Mazirbes internātskolas etnogrāfiskā kolekcija „Rāndali”.
04/11
1924. gada 4. novembrī dzimusi valodniece Marta Rudzīte (mirusi 1996. gadā).