Dienas vārdi
Šveits l
 Šveits ▫ Šveice

kūolõ vi
(a) surra, elamast lakata ▫ mirt ♦ jarā kūolõ ära surra ▫ nomirt; ulzõ kūolõ välja surra ▫ izmirt; kūolõbõd ne’i ku kärmizt KK77 a surevad nagu kärbsed ▫ mirst kā mušas ● Pie’rrõsuodā mǟ’rst 1721.–1723. līvõd ro’v pigātagā kūolõb ulzõ. E I Sõjajärgsest katkust 1721–1723 liivi rahvas peaaegu sureb välja. ▫ No pēckara mēra 1721. – 1723. [gadā] lībiešu tauta gandrīz izmirst. Ku ta kūolõb, si’z ta panāb kakš kätā rīnda pǟlõ. KK77 a Kui ta sureb, siis ta paneb kaks kätt rinna peale. ▫ Kad viņš mirst, tad viņš saliek divas rokas uz krūtīm. Sa kūolõd sīestõ rujāstõ. KK78a63 Sa sured sellest haigusest. ▫ Tu mirsti no šīs slimības. Sa kūolõd sīe rujāks. KK78a63 Sa sured selle haigusega. ▫ Tu mirsti ar šo slimību. (b) surra, tuimaks jääda ▫ tirpt ● Jālga u’m jarā kūolõn. Jalg on ära surnud. ▫ Kāja ir notirpusi.

pūoļi pop
 poole ▫ pusē ● kievād pūoļi sõ’vvõ kevade pool suve ▫ vasaras sākumā [~ pavasara pusē]

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
26/11
1796. gadā 26 novembrī Miķeļtorņa Viļumos dzimis lībiešu dzejnieks, tulkotājs Jānis Princis vecākais (miris 1868. gadā).
26/11
1988. gada 26. novembrī Rīgā atjauno Līvu savienību ar nosaukumu „Lībiešu kultūras savienība” (Līvõd kultūr īt).
28/11
2014. gada 28. novembrī etnoloģe Renāte Blumberga saņem Baltijas Asamblejas balvu zinātnē.
05/12
1860. gada 5. decembrī Mazsalacā dzimis ārsts pirmais Lībiešu draugu biedrības Latvijā priekšsēdis Ādams Butuls (miris 1938. gadā).
10/12
2006. gada 10. decembrī dr. hist. Renāte Blumberga saņem Spīdolas balvu par monogrāfiju „Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem”.