Dienas vārdi
vakā|mǭ s
 (Riia) vakamaa (0,372 ha) ▫ pūrvieta (0,372 ha) ● Vakāmǭ – kakšsadā kakškimdõ vīž si’lpūdõ, nul koma kuolmkimdõ seis hektārõ. 152.1/2 Vakamaa – kakssada kakskümmend viis süllapuud, null koma kolmkümmend seitse hektarit. ▫ Pūrvieta – divsimt divdesmit piecas asis, nulle, komats, trīsdesmit septiņi hektāri.

sviļp s
 vile ▫ svilpe ● Pīenti ne’iku sviļp. KK78 a Peenike kui vile. ▫ Tievs kā svilpe.

plūm|sēņ s
(Clitopilus prunulus) tavaharmik ▫ zīdainā plūmene  EIIIh

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
22/01
1957. gada 22. janvārī dzimusi Vidzemes lībiešu pētniece Rasma Noriņa.
23/01
2007. gada 23. janvārī atvērts lībiešu valodas skolotājas Zojas Sīles sagatavotais mācību materiāls „Sõnād ja kērad”.
26/01
1931. gada 26. janvārī Mazirbes baznīcā pirmo reizi sprediķis skan lībiešu valodā. To notur somu mācītājs Helle Kalervo Ervie.
30/01
1902. gada 30. janvārī Miķeļtorņa Buntikos dzimis lībiešu dzejnieks Pēteris Kīnkamegs (miris 17.02.1972).
03/02
1905. gada 3. februārī dzimis igauņu valodnieks, lībiešu valodas pētnieks Pauls Ariste (miris 1990. gadā).