Dienas vārdi
mȯ’jli adj
 mõjus ▫ iedarbīgs

pitkõl adv
 pikali, lamaskile ▫ guļu (virziens), garšļaukus (virziens) ♦ ēņtšta pitkõl laskõ ennast pikali lasta ▫ izlaisties garšļaukus ● Mis, sa ni āigizt eņtšõn kalmõ, ku sa laskīzt ēņtšta pitkõl! PK88.18 Mis, sa nüüd mõõtsid enesele hauda, et sa lasid ennast pikali! ▫ Ko, tu nu mērīji sev kapu, ka tu izlaidies garšļaukus!

kȭidantõ vt
 etn.  soastada (lõngu soa sisse panna) ▫ šķietot, vērt velkus šķietā ● Kȭidantõb, panāb lāngad kõidõ si’zzõl, si’z võib ku’ddõ. KK78a55 Soastab, paneb lõngad soa sisse, siis võib kududa. ▫ Šķieto, velk velkus šķietā, tad var aust.

Līvõ Kultūr sidām veidotajā portālā atrodama plaša informācija par lībiešiem, viņu kultūru, valodu un vēsturi. Te var iepazīties gan ar lībiešu apdzīvotajām vietām, kultūras pieminekļiem un jaunākajiem notikumiem, uzzināt, kur atrodas lībiešiem veltītas ekspozīcijas un avotu krātuves, kāda ir lībiešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, kādas ir sabiedriskās organizācijas un ievērojamākie ļaudis. LU Lībiešu institūta sadaļā atrodama informācija par institūtu, kā arī lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas pastāvīgi atjaunināta versija, kas papildināta ar vārdu formām un datiem no lībiešu valodas korpusa, lībisko vietvārdu saraksts un citi rīki lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei, kā arī informācija par institūta pētniekiem, pētījumiem un notikumiem. Sadaļā Krātuve apkopoti un sagrupēti raksti, saites un video par lībiešu tematiku.

Vēlam veiksmi lībiešu kultūras iepazīšanā!

Kalendārs
15/10
1950. gada 15. oktobrī dzimis Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldonis Zumbergs.
15/10
1997. gada 15. oktobrī sākas kārtējās somugru tautu Radu dienas Igaunijā, kas veltītas lībiešiem.
17/10
1927. gada 17. oktobrī dzimusi ilggadējā lībiešu ansambļa „Kāndla” vadītāja Austra Čepeļevska.
19/10
1962. gada 19. oktobrī dzimusi mācību grāmatas „Līvõ kēļ” autore dr. filol. Kersti Boiko.
20/10
1994. gada 20. oktobrī Daugavas malā pie Salaspils atklāts tēlnieka Ģirta Burvja piemineklis Salas lībiešu vecākajam Ako.