Sākums / Cilvēki

Jebkuras tautas pamatā ir cilvēki. Šajā portāla sadaļā iespējams iepazīt lībiešu kultūras dzīvē nozīmīgas personālijas un organizācijas, kurās lībieši apvienojušies, lai glabātu un attīstītu savu valodu un kultūru.

Mazirbes dzelzceļa stacija. Atvadas no igauņu un somu viesiem. Centrā kungs ar platmali – Lauri Ketunens. Viņam blakus ar ziediem – Kārlis Stalte. 1933.