Sākums / Norises / 2022

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda 2022. gada pirmais regulāro projektu konkurss. Tradicionālās kultūras nozarē ir atbalstīti divi ar lībiešiem saistīti projekti. Biedrības Līvõ kultūr sidām iesniegtais “Lībiešu kultūrtelpas portāla Livones.net darbība 2022. gadā” saņēmis 1600 eiro. Zanes Ernštreites un fotogrāfes Agneses Zeltiņas kopējā projekta “Lībiešu kultūrtelpai nozīmīgu cilvēku dokumentēšana” turpinājumam piešķirti 3000 eiro. Kultūras mantojuma nozarē finansiālu atbalstu ieguvis arheologa Eduarda Plankāja projekts “Lībiešu Krimuldas Liepieņu kapulauka paraugu 14C datēšana”.

 

Edroma Velde 2021. gada 12. maijā. Portrets tapis projektā “Lībiešu kultūrtelpai nozīmīgu cilvēku dokumentēšana”.
Agneses Zeltiņas foto

 

2022. gada kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursos Līvu savienība ir ieguvusi 12 000 eiro lielu atbalstu projektam “Lībiešu svētki Mazirbē 2022–2024”. Līdzekļi piešķirti konkursā “Latvijas valsts mežu atbalsts nozīmīgiem nacionāla mēroga pasākumiem”.