Sākums / Norises / 2022

Trīs lībiešu dzejas notikumi

Renāte Blumberga

14/09/2022

Helsinki

Portālā jau rakstījām, ka Helsinku apgādā “Aviador” vasarā iznāca lībiešu mūsdienu dzejas izlase somu valodā “Kerran olin taivaan suolajärvi”. Grāmatas atvēršanas svētki notika 26. augustā Helsinkos, kurā no krājuma veidotājiem piedalījās atdzejotājs Olli Heikonens (Olli Heikkonen) un dzejnieks Valts Ernštreits.

 

Foto Tapio Mekeleinens

 

Olli Heikonens un Valts Ernštreits priecājas par iznākušo grāmatu.
Foto Tapio Mekeleinens

 

Izdevējs Vesa Tompuri (no kreisās) intervē Olli Heikonenu un Valtu Ernštreitu.
Foto Tapio Mekeleinens

 

Foto Tapio Mekeleinens

 

Izdevums izpelnījās arī amatbrāļu uzmanību, un 10. septembrī Somijas lielākais laikraksts “Helsingin Sanomat” publicēja dzejnieka un izdevēja Villes Hitenena (Ville Hytönen) recenziju “Valoda nemirst, ja tajā raksta dzeju – lībiešu dzejas antoloģija pierāda mazuma spēku”. Tā iepazīstina ar krājuma autoriem Baibu Dambergu, Valtu Ernštreitu, Ķempju Kārli un atgādina lasītājiem, ka lībiešu valoda, kurā “kā dzimtajā valodā vairs neviens nerunā” ir somu radu valoda:

“Izzūdošās radniecīgās valodas mums ir neizmērojams kultūras mantojums, par kura saglabāšanu mēs esam atbildīgi kā mūsu bērnu, tā arī senču dēļ. Olli Heikonena sastādītā antoloģija arī māca, ka sevi mēs izzinām, raugoties turp, kas kādreiz ir bijis tuvumā nevis uz pasaules tālēm.”

Kolka

10. septembrī Kolkas lībiešu saietā namā bija sapulcējies prāvs pulks Baibas Dambergas talanta cienītāju uz dzejas pēcpusdienu “Atnāč vakare, es saceps lests!”. Baiba rādīja dzimtas fotogrāfijas, izstāstīja, kā viņas ģimene savulaik no Sīkraga pārcēlusies uz Kolku, kā viņa pēc vecāko meitu piedzimšanas sākusi dzejot un no kurienes viņai trīs dzejas valodas – lībiešu, tāmnieku un latviešu. Tajās visās skanēja arī dzeja. Klausītāju priekam Baiba arī nolasīja dažus savas mammas Mazirbes Brausku saimniekmeitas Maigas Dambergas (dz. Vestbergas) atmiņu stāstiņus “Miljonār meits stāstiņ”, kas publicēti 2005. gada Lībiešu gadagrāmatā.

 

Foto Inese Dāvidsone

 

Foto Jānis Mednis

 

Dzied Kolkas ansamblis “Laula” Dzintras Tauniņas vadībā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Foto Inese Dāvidsone

 

Baiba Damberga raksta veltījumu saieta nama jaunajai saimniecei Ivetai Bekmanei.
Foto Jānis Mednis

 

Skaistu pārsteigumu bija sagatavojusi Baibas Dambergas pirmā skolotāja Kolkas pamatskolā Mārīte Zandberga. Starp viņas pirmajiem audzināmajiem bija arī Baiba. Skolotāja visu mūžu rūpīgi ir glabājusi savu skolas bērnu sūtītās apsveikuma kartītes un fotogrāfijas. Arī Baibas, un no šīm kartītēm bija izveidota izstāde. Pasākuma organizēšanā roku bija pielikušas arī saieta nama jaunā saimniece Iveta Bekmane un Baiba Šuvcāne.

 

Skolotājas Mārītes Zandbergas un Baibas Šuvcānes pārsteigums ir izdevies.
Foto Inese Dāvidsone

 

Foto Jānis Mednis

 

Tallina

14. septembrī pulksten 18 Tallinā Rakstnieku namā (Harju 1) notiks lībiešu dzejas vakars, kurā klausītāji tiks iepazīstināti ar dzejas krājumu “Trilliums 2.0”. To 2020. gadā izdeva Lībiešu draugu biedrība un tajā iekļauti Baibas Dambergas, Valta Ernštreita un Ķempju Kārļa dzejoļi lībiešu, igauņu un latviešu valodā. Dzejoļus lībiešu valodā lasīs Valts Ernštreits un Ķempju Kārlis, bet to tulkojumus igauniski teātra “Theatrum” aktieri Mare Petersone, Lembits Petersons un Tarmo Songs.

 

Biļetes sāks pārdot 20 minūtes pirms sākuma. Tās cena ir divi eiro, bet ar atlaidi (skolēni, studenti, pensionāri) – viens eiro.