Sākums / Norises / 2022

Mūsu ir daudz!

Ieva Zdanovska, vasaras skolas “Mierlinkizt” vadītāja

22/07/2022

28. jūlijā Mazirbi atkal pieskandinās līvu valodas dzidrie treļļi: gan skolā, gan ciema veikaliņā, gan tautas namā, gan uz jūru ejot, gan kādā jautrākā pasākumā sporta spēlēs vai nelielā pārgājienā pa apkārtni. Kā jau nojaušat, ikgadējā lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skola “Mierlinkizt” tūlīt, tūlīt būs klāt!

2021. gada vasaras skolas atklāšana un logo.
Foto no Ievas Zdanovskas krājuma

Kopš pirmās bērnu un jauniešu vasaras nometnes Helmī Staltes vadībā ir pagājuši jau 30 gadi. Jau! Vēl joprojām lielākā daļa bijušo nometnieku turas kopā. Taču statistika paliek statistika – ir notikušas 28 nometnes. Tad nu šogad tomēr svinēsim nometnes 28 gadu jubileju.

Ar katru gadu arvien vairāk un vairāk vasaras skolas rīkotāji pievēršas padziļinātam lībiešu valodas un kultūras apguves procesam. Šogad tajā ir iesaistīti arī pedagogi no Latvijas Universitātes Lībiešu institūta. Vasaras skolas laikā pie bērniem un jauniešiem viesosies Gunta Kļava, Valts Ernštreits, Baiba Šuvcāne, Dāvids Ernštreits, māksliniece Ieva Ozoliņa, vēsturnieki Eduards Plankājs un Alise Pokšāne. Lībiešu valodu šogad mācīs Linda Zonne-Zumberga un Reinis Zumbergs, mākslas skolotāja būs Ieva Vanaga, mūzikas skolotāja – Maija Kronberga. Visi četri audzinātāji šogad ir pašu bērni, izauguši dažādu gadu iepriekšējo nometņu dalībnieki: Santa Blumberga, Maija Dāvidsone, Ēriks Kārlis Āboltiņš un Ieva Līga Segliņa. Par dalībnieku veselību rūpēsies Māra Valdmane.

Šajā gadā pirmo reizi visa mācību gada garumā katru mēnesi notika lībiešu valodas apguves tiešsaistes nodarbības “Mierlinkizt” lībiešu valodas skolotāju Ērikas Krautmanes un Lindas Zonnes-Zumbergas vadībā. Tāpat 4. maijā pirmo reizi tikāmies nelielā vasaras skolas dalībnieku ģimeņu salidojumā Lucavsalā, kurā ne tikai godinājām Latviju, bet arī mācījāmies lībiešu valodu, dziedājām un gājām rotaļās. Ja tā paskaita, tad bijām tuvu pussimtam, kas liecina tikai vienu: mēs esam daudz! Šo nodarbību apmeklējums un dalība lībiešiem svarīgos pasākumos arī ir iekļauti nometnes dalībnieku uzņemšanas atlases kritērijos.

 

2022. gada 4. maija pasākums Lucavsalā.
Foto no Ievas Zdanovskas krājuma

 

Ar katru gadu palielinās brīvprātīgo jauniešu skaits. Tie ir tie nometnes iepriekšējo gadu dalībnieki, kuri vēlas turpināt darboties vasaras skolā kā pedagogi, audzinātāji, nodarbību vadītāji. Mēs ļoti priecājamies par šo pēctecību, jo tas pierāda, ka jauniešiem ir svarīga lībiskā vide un vasaras skolas saturiskais devums. Mums ir nepieciešami lībiešu valodas skolotāji, jo tikai tas palīdzēs noturēt dzīvu valodu un kultūru.

Lai mums visiem kopā izdodas noturēt jaunās paaudzes interesi par lībisko, lai varam drosmīgi teikt: mēs esam daudz, mēs varam teikt “Minā um līvli” un mēs varam daudz vairāk. Es ticu, ka kādreiz arī skolās, ja ne vispārizglītojošā programmā, tad vismaz interešu izglītības pulciņos varēs apgūt lībiešu valodu un jebkurš varēs daudz vairāk uzzināt par mums, gan lībiešiem, gan lībiešu skartajiem.

Ja vēlies būt daļa no mums, raksti ieva.zdanovska@inbox.lv, seko informācijai Mierlinkizt facebook lapā un portāla livones.net jaunumos, jo plānojam arī nākamajā mācību gadā organizēt tiešsaistes lībiešu valodas nodarbības, lai arvien vairāk un vairāk interesentiem, ne tikai nometnes dalībniekiem dotu iespēju vismaz reizi mēnesī tikties un apgūt lībiešu valodu.