Sākums / Norises / 2022

Lai sumināts – Ilmāram Geigem 80!

Livones.net

09/03/2022

Visas lībiešu sabiedriskās organizācijas šodien sirsnīgi sveic kādreizējo pitradznieku un tagadējo ventspilnieku Ilmāru Geigi 80. dzimšanas dienā, novēlot viņam veselību, joprojām mundru garu un spēku kaulos iesaistīties it visā, kur varētu būt noderīgs viņa prāts un rokas.

 

Ilmārs Geige.
Zanes Ernštreites foto

 

Ilmāru vislabāk raksturo divi vārdi – stabilitāte un mērķtiecība. Viņš nemētājas ar skaļiem vārdiem, bet izvērtē apstākļus un iespējas, lai darītu labu savai tautai un valstij. Tāds viņš bija gan Saeimas deputāta krēslā, gan virzot apstiprināšanai valsts mērķprogrammu “Lībieši Latvijā”, gan visos ikdienas darbos. Arī tagad viņš nekavējas atmiņās par kādreizējiem sasniegumiem, bet ir klāt tur, kur var palīdzēt.

Turklāt viņš to dara, nezaudējot humora izjūtu. Kā pērnvasar pats atzina: “Nu jau esmu tik vecs, ka sāk turēt godā. Aicina pat uz mākslinieku plenēriem, lai pēc mana ģīmja zīmētu lībiešu vecajos.”