Sākums / Norises / 2022

Lībiešu mantojuma gads

Livones.net

12/12/2022

2022. gada 13. decembrī UNESCO mītnē Parīzē, Francijā, norisināsies ANO izsludinātās Starptautiskās pirmiedzīvotāju valodu desmitgades (2022–2032) galvenais atklāšanas pasākums (vairāk šeit). Tajā pulcēsies vairāk nekā 700 delegātu no visām 193 UNESCO dalībvalstīm. Pasākumā uzstāsies arī lībiešu dziedātāja Julgī Stalte ar meitām Lelū un Annu Kī. Viņa ar Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu savdabīgāko gadskārtu ieražu – putnu modināšanas dziesmu – ievadīs kultūras programmu, kas pēc Latvijas laika sāksies plkst. 19.00. Pasākuma tiešraidi varēs noskatīties šeit.

 

Julgī Stalte ar meitām Lelū un Annu Kī modina putnus Mazirbes jūrmalā, atklājot ANO Pirmiedzīvotāju valodas desmitgadi Latvijā 2022. gada 19. martā.
Zanes Ernštreites foto

 

Kā no Parīzes preses relīzē ziņo Valts Ernštreits, ANO Starptautiskās pirmiedzīvotāju valodu desmitgades atklāšanas pasākumā notiks arī virkne diskusiju par pirmiedzīvotāju valodām mūsdienās. Latviju šajās diskusijās pārstāvēs Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reire, kas stāstīs par Latvijas ieguldījumu sava pirmiedzīvotāju mantojuma saglabāšanā un Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits, kurš runās par digitālo resursu veidošanas perspektīvām pirmiedzīvotāju valodām un dalīsies ar LU Lībiešu institūta pieredzi šajā jomā.

Šis pasākums, kā ziņo UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas interneta vietne, iezīmē Lībiešu mantojuma gada sākumu – LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru izsludinājis 2023. gadu par Lībiešu mantojuma gadu, lai popularizētu Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā.

Lībiešu mantojuma gads sasaucas ar UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu un Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna pieņemšanu, kas iezīmē Latviešu vēsturisko zemju likuma īstenošanas sākumu un jaunu posmu Latvijas lībisko sakņu apzināšanā.

Tematiskā gada nolūks ir apzināt un popularizēt lībiešu daudzveidīgo mantojumu Latvijā no senlaikiem līdz pat mūsdienām. Tas veidots kā virkne dažāda līmeņa pasākumu un iniciatīvu, kuras izceļ lībisko mantojumu un ir veltītas gan senvēsturei, gan tradicionālajai kultūrai, gan dažādām mūsdienu kultūras izpausmēm. Kā viens no galvenajiem gada notikumiem gaidāma Lībiešu mantojuma diena, kad visos lībiešu savulaik apdzīvotajos novados iecerēts pacelt lībiešu karogus.

Gada norisēm ar lībiskā mantojuma apzināšanai un godināšanai veltītām iecerēm un norisēm aicināts pievienoties ikviens – biedrības, pašvaldības, valsts un atmiņas institūcijas, uzņēmumi un jebkurš, kurš vēlas izcelt savas un Latvijas lībiskās saknes.

Papildināts 13. decembrī ar informāciju no V. Ernštreita preses relīzes.