Sākums / Norises / 2022

Valsts kultūrkapitāla fonds paziņojis kārtējā projektu konkursa rezultātus. Tradicionālās kultūras projektu konkursā 3900 eiro piešķirti LU Lībiešu institūta atbalsta biedrībai (LI Līvõd institūt tigtimiz seļtš) grāmatas “Lībiešu [kultūr]telpa” pirmās daļas izdošanai, bet “Piekrastes projektiem” Lūžņas laivu mājas otrajam etapam – 2265 eiro.

Mērķprogrammas “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” projektu konkursā lielākais finansiālais atbalsts piešķirts Līvu (lībiešu) savienībai “Līvõd Īt” projekta “Mūsdienu lībiešu kultūras zīmes Lībiešu krastā” īstenošanai – 17 000 eiro. “Līvõd kultūr sidām” (Lībiešu kultūras centrs) projektam “Mūsdienu Lībiešu kultūrtelpas vēsturiskās saknes” piešķirti 12 000 eiro, bet nodibinājuma “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” darbības stiprināšanai piešķirti 3019 eiro.