Sākums / Norises / 2022

Lībiešu karoga diena Rīgā

Monta Kvjatkovska

23/11/2022

Sestdienas, 2022. gada 19. novembra, pēcpusdienā Līvu savienības biedri tikās Eduarda Smiļģa muzejā, lai kopīgi atzīmētu Lībiešu karoga 99. gadadienu. Muzejā Līvu savienības biedrus uzņēma ar lielu viesmīlību. Jādomā, ka lībiešu valoda šajās telpās tik skanīgi bija dzirdama pirmo reizi, ar dziesmām un stāstiem daloties Līvu savienības biedriem.

 

Karoga dienas izskaņā izdevās uztaisīt kopbildi ar daļu no svētku dalībniekiem.
Foto no Līvu savienības Rīgas nodaļas arhīva

 

Kuplā skaitā svētku dienu apmeklēja Līvu savienības Ventspils nodaļa, kā arī Rīgas nodaļas biedri dažādās paaudzēs. No Ventspils grupas īpašu prieku par dalību svētkos izteica tās vadītāja Ausma Ernestovska un Ilmārs Geige, savukārt daži no Rīgas nodaļas biedriem bija ieradušies ar savām atvasēm. Svētkus atklāja ar Lībiešu himnu, Līvu savienības valdes priekšsēdētājas Ievas Ernštreites uzrunu un “Karoga dziesmu”. Dziesmās vienojās visi, bet īpašs paldies Ventspils lībiešu ansambļa “Rāndalist” dalībniecēm. Pavadījumu šogad uz klavierēm spēlēja Krista Greiško.

 

Ilmārs un Linards Geiges un Rīgas nodaļas biedre Krista Greiško.
Foto no Līvu savienības Rīgas nodaļas arhīva

 

Dziesmām mijoties ar atmiņu stāstiem, vēlējumiem un lasījumiem par karoga rašanos, svētku oficiālā daļa aizritēja nemanot. Karoga godināšanas brīdi papildināja arī Kārlis Kazāks ar muzikālu sniegumu un humora pilniem stāstiem par savām ekspedīcijām Kurzemē raisīja gan smieklus, gan pārdomas par Latvijas unikālām kultūras un mentalitātes atšķirībām.

 

Ventspils lībiešu ansambļa “Rāndalist” dalībnieces papildina dziesmu skanējumu.
Foto no Līvu savienības Rīgas nodaļas arhīva

 

Svētku dalībniekus sveic Ilmārs Geige.
Foto no Līvu savienības Rīgas nodaļas arhīva

 

Muzicē Kārlis Kazāks.
Foto no Līvu savienības Rīgas nodaļas arhīva

 

Līvu savienības Rīgas nodaļas vadītāja Monta Kvjatkovska un Kārlis Kazāks.
Foto no Līvu savienības Rīgas nodaļas arhīva

 

Svētku cienasts Smiļģa muzejā.
Foto no Līvu savienības Rīgas nodaļas arhīva

 

Karoga dienas otrā daļā Līvu savienības biedri kopā ar citiem apmeklētajiem devās piedzīvot muzikāli vēsturiska ekskursa  “Līvõd vērmõd” pirmizrādi.

Lībiešu karoga svētkus organizēja Līvu savienības Rīgas nodaļa. Īpašs paldies Ievai Ernštreitei, Kristai Greiško, Madarai Ogai un Eduarda Smiļģa muzejam. Paldies par atbalstu Valsts kultūrkapitāla fondam un Latvijas Nacionālajam kultūras centram.