Sākums / Norises / 2022

2022. gada 8. decembrī Latvijas vēstniecībā Igaunijā notiks ANO dalībvalstu pirmvalodu izziņai veltīta diskusija “Kultūru un valodu daudzveidības loma sabiedrības noturības veidošanā: Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu pieredze” un lībiešu dzejas vakars.

 

 

Diskusijā piedalīsies dzejnieks, LU Lībiešu institūta vadītājs Dr. phil. Valts Ernštreits un Igauņu valodas institūta vecākais pētnieks Dr. phil. Svens Eriks Sosārs (Sven-Erik Soosaar). S. E. Sosārs pārstāv Igauniju ANO Pirmiedzīvotāju pastāvīgajā forumā, savukārt V. Ernštreits pārstāv Latviju ANO Pirmiedzīvotāju desmitgades darba grupā un 2022.–2023. gadā pilda darba grupas līdzpriekšsēdētāja pienākumus.

Lībiešu dzejas vakarā piedalīsies lībiešu dzejnieki Valts Ernštreits, Baiba Damberga un Ķempju Kārlis. Dzeja skanēs angļu, lībiešu un igauņu valodā.

Diskusiju un dzejas vakaru organizē Latvijas vēstniecība Igaunijā Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes nepastāvīgās locekles (2026–2027) atbalsta programmas ietvaros. Pasākumus atbalsta Latvian Literature.