Sākums / Norises / 2022

Klajā nākusi Jāņa un Renātes Medņu ilgi lolotā lībiešu vecāku un bērnu mācību grāmata “Kūldaläpš. Zeltabērns” (izdevējs Līvõd fond (Līvu fonds, 72 lpp.)). Autoru iecerē tā kalpos vecākiem un bērnam no zīdaiņa vecuma, jo lībiešu valodas pirmos vārdus, skaitāmpantiņus un teikumus bērns iemācīsies un izrunās vienlaicīgi ar saviem vecākiem. Jau no pirmajām dienām runājot lībiski ar meitiņu Kuldi, Renāte un Jānis secinājuši, ka nav mācību materiālu, kuros būtu atspoguļota dzīve ģimenē ar mazu bērnu un kuri palīdzētu arī citiem vecākiem iet viņu izvēlēto ceļu – mācoties valodu pašiem, mācīt to arī bērnam un, kas zina, lībiešu valodai galu galā kļūstot par ģimenes galveno saziņas valodu.

 

Medņu ģimene – Renāte, Kuldi un Jānis.
Foto Jānis Pastars

 

Medņu ģimene ar pasākuma saimnieci Somijas vēstnieci Anni Salorantu.
Foto Jānis Pastars

 

Pie grāmatas tiek Igaunijas vēstnieks Ēriks Marmejs.
Foto Jānis Pastars

 

Mācību materiāls ir sakārtots četrpadsmit tēmās: Labrīt!, Neraudi!, Ārā ir silts, Jūrmalā, Pusdienas, Rotaļāšanās, Vanna, Vakars, Lauku sēta, Ražas laiks dārzā, Cik ir pulkstenis?, Pirmie Ziemassvētki, Ķermenis, Dzimšanas diena. Katra tēma ir papildināta ar nelielu ieskatu gramatikā, bērniem piemērotu tautasdziesmu, dzejoli vai skaitāmpantiņu, kā arī vārdiņu sarakstu. Grāmatas noslēgumā ir sniegtas norādes par izrunu un minimāla informācija par lībiešu valodas gramatiku. Būtiska grāmatas sastāvdaļa ir mākslinieces Kristīnes Kutepovas ilustrācijas. Autoriem ir palīdzējuši arī lībiešu valodas profesionāļi Ērika Krautmane, Tīts Reins Vītso un Tūli Tuiska.

 

“Kūldaläpš” māksliniece Kristīne Kutepova.
Foto Jānis Pastars

 

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte sveic grāmatas autorus.
Foto Jānis Pastars

 

Jānis Mednis ar Ēriku Krautmani (no kreisās) un Igaunijas vēstniecības darbinieci Karmenu Lausu.
Foto Jānis Pastars

 

Jānis Mednis ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Somugru studiju programmas direktoru Ivaru Orehovu.
Foto Jānis Pastars

 

Grāmata izdota ar Latvijas Nacionālā kultūras centra, Ziemeļvalstu Ministru padomes Latvijas biroja, Somijas vēstniecības un Igaunijas vēstniecības atbalstu. 4. oktobrī Somijas vēstniecībā notika grāmatas atvēršanas svētki, uz kuriem bija aicināti atbalstītāji, radinieki un tuvākie domubiedri. Pasākumu kuplināja lībiešu ansamblis “Nurmorkestõr”, kurā spēlē arī Jānis Mednis. Lībiešu jūrmalā grāmatas atvēršanas svētki būs 6. oktobrī Kolkas Lībiešu saieta namā pulksten 17 un uz tiem ir laipni aicināti visi interesenti.