Sākums / Norises / 2022

 

Ventspils muzejs ir izsludinājis literāro darbu konkursu “Pie mums ventiņes”. Konkursā var piedalīties ar agrāk nepublicētiem darbiem – dzejoļiem, dzejoļu cikliem, dzeju bērniem, humoreskām, skečiem, dialogiem, īslugām, īsprozas sacerējumiem un citiem literāriem darbiem tāmnieku dialektā. Darbi iesūtami elektroniski līdz 2022. gada 30. septembrim: inese.aide@ventspils.lv ar norādi “Radošajam konkursam “Pe mums ventiņes””.

“Ideja muzejam ir tāda, ka mēs cenšamies saglabāt Ventspilij raksturīgās tāmnieku dialekta īpatnības, kas tomēr, gadiem ejot, pazūd, jo vecie runātāji, vecie stāstnieki, vecie cilvēki aiziet aizsaulē.

Rīkojam konkursu arī tāpēc, lai ventspilniekos un arī citos radīt interesi par dzimto izloksni un veicinātu lokālās identitātes apzināšanos. Cilvēki tiek aicināti konkursā iesūtīt agrāk nepublicētus darbus tāmnieku dialektā,” par konkursu portālam lsm.lv plašāk pastāstīja Herberta Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide.

Konkursa nolikums atrodams šeit.

Papildu informācija šeit.