Īrgandõks / Suggimizt / 2022

No 6. līdz 10. jūlijam Latviju krāšņos Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica”. Festivāls piedāvās daudzveidīgu pasākumu programmu Alsungā, Dundagā, Inciemā, Inčukalnā, Jūdažos, Krimuldā, Kuldīgā, Lēdurgā, Mālpilī, Popē, Rīgā, Siguldā, Skrundā, Talsos, Turaidā un Ventspilī.

 

“Līvlist” 2010. gadā Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
Zanes Ernštreites foto

 

225 kolektīvos būs pārstāvēti ne tikai mājinieki latvieši un lībieši, bet arī igauņi, lietuvieši un citu tautību folkloristi. Rīgu un Rīgas reģionu pārstāvēs 35 kolektīvi, to skaitā arī lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, kas nupat atzīmēja pusgadsimta jubileju. 11. martā notikušajā pārbaudes skatē “Līvlist” ar 41,8 punktiem ieguva vērtējumu “gandrīz izcili” un pirmo kategoriju, kas deva ceļazīmi pilntiesīgi demonstrēt savas tautas dziesmu pūru starptautiskajā festivālā.

Festivāls “Baltica” sāksies 6. jūlijā ar Baltijas vakaru, kad koncertā uzstāsies latviešu, lietuviešu un igauņu folkloras kopas. 7. jūlijs iecerēts kā svētku atklāšanas diena Siguldas novadā, kur Dainu kalnā dziedās arī “Līvlist”. 8. jūlijā svētki turpināsies Rīgā. Dienas garumā uz divām skatuvēm Vērmanes dārzā un Brīvības laukumā kopas dos iespēju iepazīt vietējo tradīciju, novadu dziedāšanas un muzicēšanas īpatnības. Ceļā no Vērmanes dārza līdz Brīvības laukumam apmeklētāji un dalībnieki varēs iegriezties dažādās dzīvā kultūras mantojuma darbnīcās, un savu mazo paviljonu būs atvēruši arī lībieši. Stāsta ilggadējā lībiešu bērnu nometnes “Mierlinkizt” vadītāja Ieva Zdanovska:

“Lībiešu kultūrtelpu šoreiz pārstāvēsim mēs – lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas “Mierlinkizt” dalībnieki. Būsim kopā ar Suitu, Upītes un Rucavas kultūrtelpām parkā starp LU un Brīvības pieminekli jeb tā sauktajā Operas skvērā pie Rīgas kanāla no pulksten 11.00 līdz 18.00. Dienas programmā būs divas lībiešu valodas nodarbības pulksten 13.10 un 15.10, kuras vadīs Linda Zonne-Zumberga, kā arī divi lībiešu dziesmu un rotaļu brīži (pulksten 14.10 un 16.10) kopā ar Maiju Kronbergu. Pārējā laikā saimnieču lomu uzņemšos es un Ieva Vanaga – stāstīsim, demonstrēsim, reklamēsim un būsim kopā ar apmeklētājiem. Apaļajās stundās pie mūsu telts plāno ierasties un dziedāt dažādi folkloras ansambļi.”

9. jūlijā, novadu dienā, lībieši dziedās Ventspilī un Popē, kā arī Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Saite uz festivāla programmu šeit.