Päuvizt sõnād
piedāg|päkā s
(Boletus variegatus) liivtatik ▫ priežu beka  EIIIh

tē’ḑ s
(a) täht ▫ zvaigzne  ȭ’dõg|tē’ḑ ehatäht, Veenus ▫ vakarzvaigzne (b) täht, märk ▫ burts, zīme (c) teade ▫ paziņojums  PK88.5

zī’mõ vt
 joonistada ▫ zīmēt ● Skūolsõ lapst zīmõbõd a’žḑi, kēratõs zīmõbõd mingiži a’žḑi, mustõrt. KK78b39 Koolis lapsed joonistavad asju, kaunistades joonistavad mingeid asju, mustrit. ▫ Skolā bērni zīmē lietas, izrakstot zīmē kādas lietas, rakstu.

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um LI Līvõd institūt jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
11/07
1912. āigast 11. jūlijs Pizās um sindõn līvõ kuolmõz virgtimizāiga alīzpaņņiji Emma Ernštreite (kūolõn 1986. āigastõs).
15/07
1927. āigast 15. jūlijs um sindõn lūoltiji, līvõ lūol antologij kubbõsǟdiji Harijs Skuja.
18/07
1909. āigast 18. jūlijs um sindõn sūomõ kīeltieudmīez ja līvõd tigtiji Väinö Kyrölä (kūolõn 2003. āigastõs).
18/07
2004. āigast 18. jūlijs Staitsõls vāldiž tīedõd skulptord Zigrīda ja Juris Rapa rubīžmerk „Eesti-Līvõmō-Latvija”.
25/07
1999. āigast 25. jūlijs Vaid kilā Ozolnieki kōrands īrgõb ežmi līvõ kīel rõkāndijizt azūm.