Päuvizt sõnād
ibūks s
 juus ▫ mats ● Ibūkst attõ pistõ jālga pǟl, ku kõ’zzi ūod. Juuksed on [~ jala peal] püsti, kui vihane oled. ▫ Mati ir stāvus [~ uz kājas], kad esi nikns. Ibūkst at ulzõ kīstõd amā jūrdkõks. KK77a Juuksed on välja kistud kõigi juurtega. ▫ Mati ir izrauti ar visām saknēm. Ibūkst nūzõbõd i’lzõ – irmstõ ve’l ne’i ä’b nūzõtõ ne’iku kõzāst. KK77a Juuksed tõusevad turri [~ üles] – hirmust veel nii ei tõuse nagu vihast. ▫ Mati ceļas gaisā – no bailēm vēl tā neceļas kā no niknuma. Ibūkst ä’b kūlõtõ – siļmis ī’dtõkabāl. KK77a Juuksed ei kuule – ühtlugu silmis. ▫ Mati neklausa – arvien [lien] acīs. Tä’mmõn u’m ibūks ǭ’rõnd pǟl. Tal on juuksekarv riiete peal. ▫ Viņam ir mats uz drēbēm. Amādõn attõ vāldiņ ibūkst ne’iku ibīzlakād. KK78b7 Kõigil on lahtised juuksed nagu hobuselakk. ▫ Visiem ir izlaisti mati kā krēpes. Mī’edõn set ī’edõb ibūkst jarā. KK78b6 Meestel vaid lõigatakse juuksed ära. ▫ Vīriešiem tikai nogriež matus. Jemā sigūb tidārõn ibūkši. Ema soeb tütrel juukseid. ▫ Māte sukā meitai matus. Ne lekštõ ibūkšiz. Nad läksid karvupidi kokku. ▫ Viņi sagāja matos.

ȭ’dõgs|pūoļi s
 õhtupoolik ▫ vakarpuse  J14

vie’ddõl adj
 vedel ▫ šķidrs ● Sandrok u’m kīetõd vie’ddõl ne’iku plur. KK77 a Puder on keedetud vedel nagu lurr. ▫ Putra ir savārīta šķidra kā pļura. Set se me’ž u’m vie’ddõl nemē ve’ž. 152.1/5 Ainult see mesi on vedel nagu vesi. ▫ Tikai tas medus ir šķidrs kā ūdens.

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um LI Līvõd institūt jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
14/12
1923. āigast 14. detsembõrs um sindõn līvõ kēra/ ja kultūrtēji Valda Šuvcāne.
14/12
1937. āigast 14. detsembõrs Lețmō Rovteātrõs ežmiztkõrd um nǟdõb Mārtiņš Zīverts nägțimi „Līvõd veŗ”.
14/12
1999. āigast 28. detsembõrs Ministrõd kabinet vizāstõb vald pitkā-āigaliz merkprogram „Līvlizt Lețmōl”.
22/12
1893. āigast 22. detsembõrs um sindõn Īra kūor dirigent Didrõk Blūm (kūolõn 1970. āigasts).
23/12
1931. āigast 23. detsembõrs Sūomlizit Īt ja munt organizātsijd abkõks Jālgabs īrgõb ulzõ tūlda kūkēra „Līvli” (1931-1939), ežmi periōdli ulzandõks līvõ kīelkõks.