Päuvizt sõnād
ko’ggõrz adj
 kobe ▫ irdens ● Mǭ u’m ko’ggõrz. 86.9 Muld on kobe. ▫ Zeme ir irdena.

vanā|mie’r s
 vanameri (Litoriinameri, Joldiameri) ▫ senjūra (Litorīnas jūra, Joldijas jūra) ♦ vanāmie’r kūolta jetmõd E IC vanamere kalda jäänused ▫ jūras senkrasta atliekas

vȯitõ adv
 võitu ▫ pa-  veitõ|vȯitõ vähevõitu ▫ pamaz

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um LI Līvõd institūt jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
18/08
1845. āigast 18. augusts um pūojtõd Krīevõmō geogrāfij seļtš. Sīe ežmi ekspedītsij sīel īž āigal v?ļ ka ežmi tieudli ekspedītsij līvlizt jūs.
20/08
1902. āigast 20. augusts Rīgõs um sindõn līvõ kultūr rištīng, dirigent Margaret Stalte (kūolõn 1978. āigastõs).
23/08
1883. āigast 23. augusts Lūžõs um sindõn līvõ lūoltiji ja āigakēranikā Teodor Švanenberg (kūolõn 1946. āigastõs).
26/08
1963. āigast 26. augusts um sindõn līvližist perīņ kuņštnikā Ilva Buntika.
27/08
1913. āigast 27. augusts um sindõn arheolog, istōrij tuņšliji, kis um tuņšlõn līvõd azūmidi Ikškilās ja Turaidas, Le?mō Tieudakadēmij nõtkõm Jānis Graudonis (kūolõn 2005. āigastõs).