Päuvizt sõnād
sõ’vnikā s
 suvitaja ▫ vasarnieks

pǭlandõks|kuodā s
 palvemaja ▫ lūgšanu nams

vi’ltõ vt
 tüssata ▫ krāpt, pievilt ● Sa vi’ltõd tūoizta rištīngtõ rǭ’kõks. KK78b62 Sa tüssad teist inimest rahaga. ▫ Tu piekrāp otru cilvēku ar naudu.

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um lingua.livones.net – jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
24/06
1924. āigast 24. jūnijs Irēl pidābõd ežmiži līvõd loulpivḑi.
25/06
1860. āigast 25. jūnijs Pitrõgs um sindõn sūŗ līvõ kīel ja folklōr tīedaji Maŗī Berthold-Šaltjār (kūolõn 1930. āigasts).
26/06
1926. āigast 26. jūnijs um sindõn filolog, līvõ kīel tuņšliji Eduard Vääri (kūolõn 2005. āigasts).
26/06
1996. āigast 26. jūnijs Irē rovkuodās vȯļ „Letonika” nõvpidāmi. Sīe Lețmō Tieudakadēmij vȯļ pivāstõn akadēmik Andreas Johann Sjögren ja krieviņi (vaḑā) ekspedītsij 150. āigastõn.
27/06
1937. āigast 27. jūnijs um sindõn arheolog, līvõ istōrij tuņšliji Andris Caune.