Kū ažā
Ķempi Kārl amā ūd lūoltõks “Tuļpuķķiž

Lețmō Iļīzskūol Līvõd institūt um pūojtõd 2018. āigast 21. augusts. LI Līvõd institūt um ežmi institiūt Lețmōl ja amās mōīlmas, kīen tīe un pivāstõd tämpiz ja amāpūoļiz Lețmō tuoiz alīzrov – līvõd ja nänt pierāndõks tuņšlimiz pierāst.

LI Līvõd institūt tīe merk ātõ tuņšlimizt iļ amād līvõdõks sidtõd tēmõd: kīel, istōrij, arheologij, antropologij, kultūr, folklor, etnologij, tämpiz kultūr ja nänt tunšlimizt eņtšvaili siddimi. Nei īž tǟdzi um līvõd tēmõd tǟdõl panmi mūḑi Lețmō tieudarīdi tunšlõs ja nänt tuņšlimizt käddõsōdõbõks tīemi amā kubgõn pierāst.

LI Līvõd institūt tīeb kubstīedõ līvõd ja munt seļtšõdõks, vald ja kūožpēļizt institutsijdõks ja jeddõvõtājiztõks.

LI Līvõd institūt partnerd ātõ Tartu Iļļiskūol, Uppsala Iļļiskūol, Budapest Iļļiskūol, Helsinki Iļļiskūol, Georga August Göttingen Iļļiskūol, Tromso IIļļiskūol.

Pamatinformāciju par lībiešiem var atrast livones.net.

 

ALTER EGO
KONTAKTÕD

Lețmō Iļīzskūol Līvõd institūt
Kronvalda bulvāris 4-220
Rīgõ, LV-1010, Latvia

E-pošt: liv@lu.lv
Telefon: +371 26424566

Kvadrātkods uz LI Līvõd institūt YouTube: