Īrgandõks / Rovst

Jegā rov alīzõks ātõ rovst. Sīes portāls jags võib tundtõbõks sōdõ rovstkõks, kis ātõ tādzizt līvõ kultūr jelāmizõs, ja seļtšõdõks, kus līvlizt ātõ atsõn eņtš kultūr ja kīel prațțimiz ja kazāntimiz pierāst.

Sūomlizt ja ēstlizt kilāliži jarā sōtõs Irē īemõs. Kibārõks mīez sidāms – Lauri Kettunen. 1933.