Īrgandõks / Suggimizt / 2006
Rikāz rānda – nǟmõ Irēl!

Rikāz rānda – nǟmõ Irēl!

Ieva Ernštreite, Līvõd Īt

KULTŪRAS CENTRA GADA DARBI

KULTŪRAS CENTRA GADA DARBI

Gundega Blumberga

24/12/2006

FOLKLORAS DRAUGU KOPAI SKANDINIEKI - 30

FOLKLORAS DRAUGU KOPAI SKANDINIEKI - 30

Julgī Stalte

08/11/2006

LĪBIEŠI DOKUMENTOS UN VĒSTULĒS

LĪBIEŠI DOKUMENTOS UN VĒSTULĒS

Irisa Priedīte

07/11/2006

ATVADU VĀRDI IEVAI NEILANDEI

ATVADU VĀRDI IEVAI NEILANDEI

Lībiešu kultūras centrs

17/08/2006

LĪBIEŠU DZEJAS STUNDA BRĪVDABAS MUZEJĀ

LĪBIEŠU DZEJAS STUNDA BRĪVDABAS MUZEJĀ

Gundega Blumberga

07/08/2006

TREŠĀ LĪBIEŠU VALODAS RUNĀTĀJU NOMETNE

TREŠĀ LĪBIEŠU VALODAS RUNĀTĀJU NOMETNE

Gundega Blumberga

18/07/2006

BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNE MIERLINKIZT

BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNE MIERLINKIZT

Lilita Kalnāja

18/07/2006

JAUNRADES NOMETNE LĪBIEŠU 3 X 3

JAUNRADES NOMETNE LĪBIEŠU 3 X 3

Lilita Kalnāja

18/07/2006

IZVEIDOTA LĪBIEŠU GADAGRĀMATA 2006

IZVEIDOTA LĪBIEŠU GADAGRĀMATA 2006

Gunta Kāle

12/06/2006

PĀRSKATS PAR 2005. GADA DARBU

PĀRSKATS PAR 2005. GADA DARBU

Vija Virtmane, nodaļas vadītāja

09/06/2006