Īrgandõks / Līvlizt

Līvlizt um Lețmō irgrovž, mis um perīņ Vāldamiersūomõ rovšti, sīen um vȯnd sūr tǟdzit tämpiz lețķīel ja Lețmō kultūr suggimizõs. Tämpi lețkēļ um suggõn līvõd ja muinizt baltõd rovd – latgald, zemgald ja kuršõd – kubbõpūtimizõs, ja kūoḑõn se um alīzõks lețkīel āinagizvīțliz killõn.

Nei īž līvõd mȯjjimi um nǟdõb ka setmiņ Lețmō irdiz ja tämpiz kultūr arās folklorst sīemnāigad sōņõ. Sīepierāst līvõd irdi kultūr um pandõd ka Lețmō kultūr kanon sizzõl ja Lețmō pūojpandõks agā Satversme preambuls um īžkiz pāinatõd līvõd irdõkst jag lețlizt rov sindimizõst.

Līvlizt āt tämpiz sōņõ sõitõnd äb set prațțõ eņtš irdiz kīel ja kultūr, bet sīe ka kazāntõ, ja ni līvõd tämpi kultūr um ikš jag Lețmō tämpizõst kultūrrūimst.

Sīes portāl jags um līeudtõb tieut iļ līvõd simbold, Līvõd rānda ja līvõdõn pivāstõn mǟdõltõkskivīd Lețmōl. Tieutidi iļ līvõ kīel, istōrij ja kultūr muinizaigšti tämpiz sōņõ  um vȯtšõmõst sīe portāl mūši jagši.

Tänktõb – lind. 11. āigastsadā. Satesele nīnmäg.