Īrgandõks / Kultūr

Līvlizt ātõ rikkõd äb set ențš kīel ja istōrijõks, bet ka rikkõks ja eņtšvīțliz kultūr pierāndõksõks, missõks võib tundtõbõks sōdõ portāl jags Irdi kultūr.

Līvlizt ātõ tīend ja kazāntõbõd jeddõpēḑõn ka eņtš tämpiz kultūr – kuņšt, muzīk ka kērandõks, mis jūrd lǟbõd pigātagā 200 āigastõ tāgižpēḑõn. Līvõd tämpiz kultūrõks ja sīe kȭlbatimizõks võib tundtõbõks sōdõ portāl jagsõ Tämpi kultūr.

Jāņ Bēļța. Ilm nimmõ. Eļļõ, kāngaz, 1938.