Īrgandõks / Kultūr

Lībieši ir unikāli ne tikai ar savu valodu un vēsturi, bet arī ar bagātīgo un savdabīgo kultūras mantojumu, kurā  ieskatu sniedz portāla sadaļa Tradicionālā kultūra.

Lībieši  ir izveidojuši un turpina attīstīt savu moderno kultūru – mākslu, mūziku un literatūru, kuras saknes iesniedzas teju 200 gadu senā pagātnē. Ar lībiešu moderno kultūru un tās izpausmēm var iepazīties portāla sadaļā Mūsdienu kultūra.

Jānis Belte. Bez nosaukuma. Eļļa, audekls. 1938.