Īrgandõks / Vīļakub

Vīļakub jagsõ īdskubs um amāsuglimi tieut iļ līvlizt. Täs ātõ lieudtõbõd tuņšlimizt iļ līvõd istōrij ja kultūr (kīel tuņšlimizt ātõ lieudtõbõd portāl jags lingua.livones.net), rōntõd, võrgõ resursõd, video ja munt. Jagdõ amā āiga täutõbõd ūd kēradõks ja materjalõdõks.

Līvõd kēņig Uļi Kīnkamäg eņtš pūogaks lešti vejjõmõs. Jāņ Bēļța tǟtõks. 1931. āigast.