Dienas vārdi
buks|būom s
(Buxus) pukspuu ▫ buksuss

kiltõ vt
 mängida pilli ▫ spēlēt mūzikas instrumentu

ne’i|ī’ž adv
(a) niisama, niisamuti, samuti ▫ tāpat, tāpat vien ♦ ne’iī’ž keņžlõm niisama jalutama ▫ tāpat vien pastaigāties; ne’iī’ž nemē samuti kui ▫ tāpat kā ● Ma āndab tä’mmõn ne’iī’ž – ku ma maksõ ä’b võtā. KK77 a Ma annan talle niisama – kui ma maksu ei võta. ▫ Es dodu viņam tāpat – ja es neņemu maksu. Ma maksāb tä’mmõn ne’i ī’ž – īlma mingizt tāgiž āndamõst, jõvāst mīelõstõ. Ma maksan talle niisama – ilma mingi tagasiandmiseta, heast meelest. ▫ Es maksāju viņam tāpat – bez kādas pretī došanas, no laba prāta. Ta tei tīedõ ne’iī’ž jõvīst kui munt. Ta tegi tööd niisama hästi kui teised. ▫ Viņš darīja darbu tikpat labi kā citi. (b) niihästi ▫ tiklab

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
11/07
1912. gada 11. jūlijā Pizē dzimusi lībiešu trešās atmodas virzītāja Emma Ernštreite (mirusi 1986. gadā).
15/07
1927. gada 15. jūlijā dzimis dzejnieks, lībiešu dzejas antoloģijas sastādītājs Harijs Skuja.
18/07
1909. gada 18. jūlijā dzimis somu filologs un lībiešu atbalstītājs Veine Kirele (miris 2003. gadā).
18/07
2004. gada 18. jūlijā Staicelē atklāta tēlnieku Zigrīdas un Jura Rapas robežzīme „Eesti-Līvõmō-Latvija”.
23/07
2006. gada 23. jūlijā Mazirbē sāka darbu pirmā triju paaudžu lībiešu nometne „Mierlinkizt”.