Dienas vārdi
pǟrla s
 pärl ▫ pērle ● Spī’ḑij pǟrla, a’mmõ krāsõ ta laistõ. KK77 a Särav pärl, igat värvi ta kiirgab. ▫ Spīdīga pērle, visās krāsās tā laistās.

kūorbastõ vt
(a) kõrvetada ▫ svilināt ♦ si’ggõ kūorbastõ siga kõrvetada ▫ svilināt cūku ● Kūorbastõb kǭra jarā. KK78a63 Kõrvetatakse karv ära. ▫ Nosvilina sarus. (b) röstida ▫ grauzdēt ♦ kaffõ kūorbastõ kohvi röstida ▫ grauzdēt kafiju

ki’r s
(Stratiotes aloides) vesikarikas ▫ parastais elsis

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
30/01
1902. gada 30. janvārī Miķeļtorņa Buntikos dzimis lībiešu dzejnieks Pēteris Kīnkamegs (miris 17.02.1972).
03/02
1905. gada 3. februārī dzimis igauņu valodnieks, lībiešu valodas pētnieks Pauls Ariste (miris 1990. gadā).
04/02
1991. gada 4. februārī dibināta valsts īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija „Lībiešu krasts” (reorganizēta 2003. gadā).
04/02
2005. gada 4. februārī nodibināta Līvu savienības Staiceles grupa.
17/02
1923. gada 17. februārī Liepājas apgabaltiesā reģistrēti Līvu savienības statūti.