Dienas vārdi
īeltõ vt
(a) hääletada ▫ balsot ♦ īņõ īeltõ 7Ro16 nõustuda, kaasa tulla ▫ piebalsot (b) häälitseda, häält teha ▫ izdot skaņas ● Īeltõb, kis tī’eb sūkõks mä’rrõ, lōlab. KK78a46 Häält teeb, kes teeb suuga kära, laulab. ▫ Skaņas izdod [tas], kas ar muti taisa troksni, dzied.

vȯlksmõ gr
 oleksime ▫ būtu ● A’ž mēg vȯlksmõ siedā nǟnõd! Kui me oleksime seda näinud! ▫ Ja mēs būtu to redzējuši!

svȯrkõ|āina s
 rotimürk ▫ žurku inde

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
20/05
1900. gada 20. maijā dzimis igauņu etnogrāfs Ferdinands Linnuss (miris 1942. gadā), kas pētījis lībiešu etnogrāfiju un uzņēmis pirmo igauņu etnogrāfisko filmu „Diena lībiešu jūrmalā”.
22/05
2007. gada 22. maijā atvērts albums „Lībiešu dzīve”, ko sagatavojis Lībiešu kultūras centrs sadarbībā ar apgādu „Neputns”.
23/05
1996. gada 23. maijā LR 6. Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” – grozījumi attiecināmi arī uz tautības „lībietis (līvs)” ierakstu.
26/05
1974. gada 26. maijā dzimis lībiešu valodas speciālists, Lībiešu kultūras centra pirmais vadītājs Valts Ernštreits.
30/05
1920. gada 30. maijā sākas pirmā Lauri Ketunena un Oskara Loritsa lībiešu valodas un folkloras materiālu vākšanas ekspedīcija.