Dienas vārdi
vald s
 riik ▫ valsts, valstība ♦ touvõ vald Mt23.13 taevariik ▫ debesu valstība

sǭrt s
 tuleriit ▫ sārts (ugunskurs)  1986/8

akkõ vt
 püüda ▫ ķert ♦ vi’zzõ akkõ kinni püüda, ▫ saķert, noķert ● A’ž sa tǭ’d rištīngtõ akkõ, si’nnõn u’m vakțõmõst un vērgõmõst. KK78 Kui sa tahad inimest püüda, sul tuleb valvata ja luurata. ▫ Ja tu gribi cilvēku noķert, tev ir jāvaktē un jāizlūko. Kaš akūb īr vi’zzõ. KK77a Kass püüab hiire kinni. ▫ Kaķis noķer peli.

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
25/02
1928. gada 25. februārī dzimusi ansambļa „Līvlist” ilggadēja dalībniece Edroma Velde.
26/02
1971. gada 26. februārī dzimusi etnoloģe Renāte Blumberga.
27/02
1910. gada 27. februārī dzimusi lībiešu ansambļa „Kāndla” diriģente Hilda Grīva (mirusi 1984. gadā).
27/02
1911. gada 27. februārī Lielirbē dzimusi lībiešu dzejniece Emīlija Grīnfelde-Rulle (mirusi 1989. gadā).
29/02
2000. gada 29. februārī Filharmonijas skvērs Rīgā pārdēvēts par Līvu laukumu.