Dienas vārdi
täutõ vt
(a) täita ▫ pildīt, piepildīt ♦ täutõd sǭdõ Mt21.4 täidetud saada ▫ tapt piepildītam ● Ma tǟtab tǟnda tǟdõks, ne’i ku se rīst u’m täuž täutõd. KK78b48 Ma täidan selle täis, nii et see riist on täis täidetud. ▫ Es piepildu to pilnu, tā ka šis trauks ir pilns piepildīts. (b) täide minna ▫ tapt piepildītam, piepildīties

sadā|mǭ|jālgab s
 sadamalinn ▫ ostas pilsēta  E I

bānda s
 bande ▫ banda ♦ rēviļd bānda 498.2 röövlibande ▫ laupītāju banda; salājd bānda vargabande ▫ zagļu banda; ikš bānda rēviļi üks bande röövleid ▫ viena laupītāju banda ● Mõtsās vȯļļi sūr bānda. Metsas olevat suur bande. ▫ Mežā esot liela banda.

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
30/05
1920. gada 30. maijā sākas pirmā Lauri Ketunena un Oskara Loritsa lībiešu valodas un folkloras materiālu vākšanas ekspedīcija.
30/05
1940. gada 30. maijā dzimis lībiešu mākslinieks Vilnis Blažēvics (miris 1990. gadā).
04/06
1206. gada 4. jūnijā notika lībiešu sacelšanās salā (Mārtiņsalā). Kaujā nogalināts lībiešu vadonis Ako.
13/06
1955. gada 13. jūnijā dzimis arheologs, lībiešu vēstures pētnieks Guntis Zemītis.
13/06
2006. gada 13. jūnijā atklāta Lībiešu kultūras centra veidotā lībiešu kultūras un valodas portāla livones.lv pirmā kārta.