Dienas vārdi
sītõ vt
 süüdistada ▫ apsūdzēt

klapārtõ vt
 lõksutada, laterdada ▫ klabināt ♦ sūdõ klapārtõ suud lõksutada ▫ klabināt muti ● Ta klapārtõb, ä’b tī’e riktig tīedõ, rõkāndõb un klapārtõb. KK78a59 Ta laterdab, ei tee õiget tööd, räägib ja laterdab. ▫ Viņš klabina, nedara īstu darbu, runā un klabina.

spī’ḑõ vi
 särada, paista ▫ spīdēt ● Ku pǟva spī’ḑõb vie’d si’zzõl, si’z ta laistõb. KK78b2 Kui päike särab vette, siis see hiilgab. ▫ Kad saule spīd ūdenī, tad tas laistās.

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
25/07
1999. gada 25. jūlijā Vaides Ozolniekos sākās pirmā lībiešu valodas runātāju nometne.
31/07
1992. gada 31. jūlijā iznāk atjaunotā mēnešraksta „Līvli” pirmais numurs.
01/08
1921. gada 1. augustā dzimusi arheoloģe, seno lībiešu apģērbu speciāliste Anna Zariņa.
01/08
1998. gada 1. augustā nodibināta Starptautiskā lībiešu draugu biedrība.
03/08
2002. gada 3. augustā Mazirbē atklāta Valdas Marijas Šuvcānes grāmata „Lībiešu ciems, kura vairs nav”.