Dienas vārdi
ti’ggõ vi
(a) toetuda, nõjatuda ▫ balstīties, atslieties ● Ma äbvõi tä’m pǟlõ ti’ggõ. Ma ei või temale toetuda. ▫ Es nevaru pret viņu atbalstīties. Ma tigūb (~ nojūb) vastõ sainõ. Ma toetun (~ nõjatun) vastu seina. ▫ Es atbalstos pret sienu. Ma tigūb stok pǟlõ. KK78b43 Ma toetun kepile. ▫ Es atbalstos uz spieķa. (b) toetuda, tugineda ▫ paļauties ● Võid ti’ggõ tä’m pūolõ. KK78b61 Võid temale tugineda. ▫ Vari uz viņu paļauties.

kāndatõks s
 kannatus ▫ ciešanas

põ’ddõr|sǭmal s
(Cladina) põdrasamblik ▫ briežu ķērpis  EIIIf

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
08/10
1980. gada 8. oktobrī parakstīta iespiešanai pirmā lībiešu grāmata, kas Latvijā iznāca lībiešu trešās atmodas laikā – Pētera Damberga un Tenu Karmas „Lībiešu tautasdziesmas”.
09/10
1944. gada 9. oktobrī dzimusi etnogrāfe Irisa Priedīte.
10/10
1881. gada 10. oktobrī dzimis lībiešu valodas skolotājs Ziemeļkurzemes ciemos (1923-1938), Līvu savienības vecākais (1924-1933) Mārtiņš Lepste (miris 1958. gadā).
10/10
1939. gada 10. oktobrī dzimis ilggadējais Līvu savienības vecākais Aldis Ermanbriks.
13/10
1938. gada 13. oktobrī Mazirbē notiek Lībiešu tautas nama pamatakmens svinīga iemūrēšanas ceremonija.