Dienas vārdi
eņtš|tundimi s
(a) enesetunne ▫ pašsajūta ● Mi’nnõn u’m jõvā eņtštundimi. Mul on hea enesetunne. ▫ Man ir laba pašsajūta. (b) südametunnistus ▫ sirdsapziņa  2Ro15

Jǭņõd s
pl  jaanipäev ▫ Jāņi ♦ Jǭņidi pi’ddõ jaanipäeva pidada ▫ svinēt Jāņus; ● Jǭņõdõks u’m vī’mõ. ▫  Sadāb nemē i’ļ Jǭņõd. Sajab nagu jaanipäeval. ▫ Līst kā pa Jāņiem.

butšīņțõ vt
 musitada ▫ bučot ● Eņtš luštõks butšīņtõb eņtš läpši. KK78a33 Oma lõbuks musitatakse oma lapsi. ▫ Savam priekam bučo savus bērnus. Jelājt ä’b butšīņțõd. KK78a33 Looma ei musitatud. ▫ Dzīvnieku nebučoja.

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
05/12
1860. gada 5. decembrī Mazsalacā dzimis ārsts pirmais Lībiešu draugu biedrības Latvijā priekšsēdis Ādams Butuls (miris 1938. gadā).
10/12
2006. gada 10. decembrī dr. hist. Renāte Blumberga saņem Spīdolas balvu par monogrāfiju „Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem”.
10/12
1941. gada 10. decembrī dzimusi vēsturniece Ieva Neilande (mirusi 17.08.2006.), atjaunotās Līvu savienības pirmā vecākā.
14/12
1923. gada 14. decembrī dzimusi lībiešu kultūras un sabiedriskā darbiniece Valda Šuvcāne (mirusi 26.12.2007).
14/12
1937. gada 14. decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notiek Mārtiņa Zīverta lugas „Lībiešu asinis” pirmizrāde.