Dienas vārdi
kǭŗa|mǭ s
 karjamaa ▫ ganības

pa’ŗ s
(Anser anser) part ▫ pīle  79/2

lǟ’nd|āiga s
 minevik ▫ pagātne

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
10/08
1870. gada 10. augustā Mazirbes Ķesteros dzimis lībiešu dzejnieks un valodnieks, pirmās lībiešu ābeces autors, viens no Līvu savienības dibinātājiem Kārlis Stalte(miris 1947. gadā).
11/08
1977. gada 11. augustā dzimis viens no Līvu fonda dibinātājiem fotogrāfs Jānis Mednis.
12/08
1972. gada 12. augustā Rīgā, Brīvdabas muzejā, notiek pirmais lībiešu ansambļu „Kāndla” un „Līvlist” kopkoncerts.
13/08
1958. gada 13. augustā dzimis viens no starptautiskās Lībiešu draugu biedrības dibinātājiem Tapio Mekelainens.
18/08
1845. gada 18. augustā nodibināta Krievijas ģeogrāfijas biedrība, kuras rīkotā pirmā ekspedīcija bija pirmā zinātniskā ekspedīcija pie lībiešiem.