Dienas vārdi
pi’ļgõm s
(a) miil ▫ jūdze (b) penikoorem ▫ jūdze (sena mērvienība – 7468 m) ♦ ikš pi’ļgõm – seis verštõ või seis koma nēļakimdõ kūž tū’ontõ seissadā vīžkimdõ vīž kilomettõrt 152.1/1 üks penikoorem – seitse versta või seitse koma nelikümmend kuus tuhat seitsesada viiskümmend viis kilomeetrit ▫ viena jūdze – septiņas verstis vai septiņi, komats, četrdesmit seši tūkstoši septiņsimt piecdesmit pieci kilometri

kūoļma s
 koole ▫ brasls

ǭz s
(a) anuma kõrv ▫ osa ♦ kaffetas ǭz kohvitassi kõrv ▫ kafijas tases osa (b) kella öös ▫ pulksteņa gredzens pulksteņķēdes piestiprināšanai ♦ kīela ǭz kella öös ▫ pulksteņa gredzens

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
10/04
2006. gada 10. aprīlī Rīgā notiek dr. hist. Renātes Blumbergas monogrāfijas „Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem” atklāšana.
12/04
2006. gada 12. aprīlī Rīgā notiek Jāņa Medņa un Raimonda Tiguļa foto un mūzikas albuma „Zaļš. Balts. Zils” atklāšana.
16/04
2004. gada 16. aprīlī Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lībiešu sētā atklāta etnogrāfisko un sadzīves priekšmetu ekspozīcija – Paulīnes Kļaviņas dāvinājums muzejam.
20/04
1999. gada 20. aprīlī atvērta Valdas Šuvcānes un Ievas Ernštreites Lībiešu – latviešu – angļu sarunvārdnīca.
21/04
1823. gada 21. aprīlī Vaides ciema Lāžos dzimis lībiešu kultūras darbinieks, skolotājs Nika Polmanis (miris 1903. gadā).