Dienas vārdi
lǭja s
 paat ▫ laiva ♦ vie’da’lli lǭja L32:7.2 allveepaat ▫ zemūdene; lǭja ma’g TL78b65 paadi magu ▫ laivas vēders ● Se u’m lǭja. See on paat. ▫ Tā ir laiva. Lǭja upāndiz jarā, si’z ta lekš pū’ojõ. KK78b49 Paat uppus ära, siis ta läks põhja. ▫ Laiva noslīka, tad tā nogāja dibenā. Lǭjadõks vīdõt u’m viļļõ sīņõz ja lǭḑtõd kuoigīz. 152.2/11 Paatidega on viidud vilja sinna ja laaditud laevadesse. ▫ Ar laivām turp ir vesta labība un iekrauta kuģos.

motšiņ s
 kartulipuder ▫ kartupeļu biezputra

špaktõl s
 pahtel ▫ špaktele

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
20/02
1993. gada 20. februārī dibināta Līvu savienības Mazirbes nodaļa.
22/02
1893. gada 22. februārī dzimis lībiešu mākslinieks Jānis Belte, viņš arī lībiešu dzejnieks Valkts (miris 1946. gadā).
22/02
1947. gada 22. februārī dzimusi lībiešu novadpētniece, kultūrvēsturniece un vairāku grāmatu autore Baiba Šuvcāne.
23/02
1982. gada 23. februārī dzimis Līvu fonda valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts.
25/02
1928. gada 25. februārī dzimusi ansambļa „Līvlist” ilggadēja dalībniece Edroma Velde.