Dienas vārdi
lǭipõ vt
 paigata, lappida ▫ lāpīt ● Lǭipõb ǭ’rõnd tierrõks. KK78a69 Paigatakse riided terveks. ▫ Salāpa drēbes veselas. Lǭipõb lupātõks. KK78a69 Paigatakse lapiga. ▫ Lāpa ar ielāpu.

kiļg s
(a) külg, pool ▫ sāns, puse ♦ kakš kīlta – jõvā ja kurā kaks külge, parem ja vasak ▫ divi sāni – labais un kreisais ● Kīer jõvā kilg pǟl! Keera parema külje peal! ▫ Pagriezies uz labajiem sāniem! Sīe ažān at kakš kīlta. Sel asjal on kaks poolt. ▫ Šai lietai ir divas puses. (b) mar.  parras ▫ borts  J21

zibāndõks s
 välk ▫ zibens ● Pițkīz tu’ļ u’m zibāndõks. KK78b39 Pikse tuli on välk. ▫ Pērkona uguns ir zibens.

Sveicam portāla livones.net jaunajā sadaļā, kurā atrodami dažādi lībiešu valodas apguves un iepazīšanas rīki. Patlaban šeit pieejami pētījumi par lībiešu valodu, lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas jaunākā elektroniskā versija, lībisko vietvārdu un no lībiešu valodas latviešu valodā aizgūtu vārdu saraksts. Lībiešu valodas rīku tapšanu atbalstījusi Latviešu valodas aģentūra.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā līdztekus vārdiem, to nozīmēm un lietojuma piemēriem nu atrodamas arī attiecīgā vārda formas, kuras apskatāmas, piespiežot tipa numuru aiz vārda. Paplašinātā meklēšana ļaus atrast meklējamo formu arī citos vārdnīcas šķirkļos un šī vārda lietojumu lībiešu rakstu valodas korpusā.

Vēl šogad jaunā portāla sadaļa pamazām tiks papildināta ar Tartu Universitātē topošo lībiešu valodas gramatiku.

Kalendārs
20/11
2002. gada 20. novembrī Renāte Blumberga aizstāv doktora disertāciju par tēmu „Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs”.
24/11
1998. gada 24. novembrī pēc Lībiešu kultūras centra un starptautiskās Lībiešu draugu biedrības iniciatīvas ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidota darba grupa valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši Latvijā" izstrādei.
26/11
1796. gadā 26 novembrī Miķeļtorņa Viļumos dzimis lībiešu dzejnieks, tulkotājs Jānis Princis vecākais (miris 1868. gadā).
26/11
1988. gada 26. novembrī Rīgā atjauno Līvu savienību ar nosaukumu „Lībiešu kultūras savienība” (Līvõd kultūr īt).
28/11
2014. gada 28. novembrī etnoloģe Renāte Blumberga saņem Baltijas Asamblejas balvu zinātnē.