Lingua / Aizguvumi no lībiešu valodas
allaž w
 alz ▫ always

beka w
 päkā ▫ porcini, cep

bojā (iet) w
 pūojõ (lǟdõ) ▫ to perish

jauda w
(spēks) joud ▫ power

kadiķis w
 gadāg ▫ juniper

kāzas w
  kōzgõnd ▫ wedding

ķeksis w
 kekš ▫ hook

ķēms w
 kǟmõz ▫ ghost

ķepa w
 käpā ▫ paw

ķērnāt w
 kärnõ ▫ to mess up