Īrgandõks / Suggimizt / 2022

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Kurzemes kultūras programma ir daļa no mērķprogrammas “VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos”. Kopumā tika saņemti 102 projekta pieteikumi par kopējo summu EUR 482 259,79. Kurzemes kultūras programmas ekspertu komisijas sēdē tika atbalstīts un Valsts kultūrkapitāla fonda padomē apstiprināts 51 projekts par 118 000 eiro.

 

Kolkas jūrmala.
Renātes Blumbergas foto

Piecu atbalstīto projektu nosaukumos minēts arī lībiešu vārds. Biedrība “Piekrastes projekti” saņēmusi 2000 eiro informatīvai ekspozīcijai ar audiovizuāliem un foto elementiem “Bušu nakts”. Tā būs veltīta lībiešu zvejnieku tradīcijām, ticējumiem un īpašajām zivju pagatavošanas receptēm senatnē un mūsdienās. Biedrībai “Līvu (lībiešu) savienībai “Līvõd īt”” piešķirts viens tūkstotis eiro projektam “Kultūra, māksla un tradīcijas – dažādās un vienojošās Lībiešu tautas namā Mazirbē”. 2022. gada lībiešu kultūras dienas Ventspilī, kuras organizē nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda””, atbalstītas ar pieciem tūkstošiem eiro. Finansējumu saņēmusi arī biedrība “Danču krātuve”, kura ieguvusi atbalstu (kopā 2400 eiro) diviem ar lībiešu dančiem saistītiem projektiem.

Ar visiem konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.