Īrgandõks / Suggimizt / 2020

1990. gada 4. maijā lībietis Ilmārs Geige bija viens no tiem 138 LPSR Augstākās Padomes deputātiem, kuri nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Paldies par lībieša balsi Latvijas brīvībai!

Līvu savienība, Lībiešu kultūras centrs, nodibinājums “Rānda”

 

Ilmārs Geige. Ulda Brieža foto

 

1990. āigast 4. maijs līvli Ilmārs Geige vȯļ ikš nēšti 138 Lețmō NSR Iļļiz Nõvkub depuātist, kis āndiz eņtš īel iļ Lețmō Republik īžpīlimiz ūdstimiz jedst. Tīenū iļ līvõd īel Lețmō vabām pierāst!

Līvõd Īt, Līvõ Kultūr sidām, Rānda