Īrgandõks / Suggimizt / 2020

“Mierlinkizt” Mazirbē notiks no 25. jūlija līdz 1. augustam

Ieva Zdanovska, nometnes vadītāja

02/07/2020

Šogad lībiešu bērnu un jauniešu nometne notiks jau 26. reizi. To plānojam 40 dalībniekiem. Prioritāte – lībiešu dzimtu pēctečiem, iepriekšējo vasaras skolu dalībniekiem, labākajam lībietim 2019 un labākajam mazākajam lībietim 2019, kā arī tiem, kas ar aizrautību apmeklēja lībiešu valodas nodarbības Lībiešu institūtā. Taču priecāsimies, ja kādam interesentam ar ļoti spēcīgu motivāciju būs vēlēšanās piedalīties pirmo reizi. Vasaras skolā pieņemsim bērnus, sākot ar vecumu, kad ir pabeigta pirmā klase, līdz pat 17 gadiem.

Vasaras skolā lībiešu valodas nodarbības bagātinās lībiešu dziesmas, rotaļas, mākslas nodarbības. Tā kā šis ir izcilā lībiešu dzejnieka un kultūras darbinieka, mazirbnieka Kārļa Staltes 150. jubilejas gads, vasaras skolas nedēļā viņa vārds skanēs katru dienu.

Bērnu nometni organizējam un tās darbību nodrošināsim saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi “Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai”. Ņemot vērā valdības 2020. gada 9. jūnijā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izbeigšanu, ir precizētas vadlīnijas bērnu nometņu vadītājiem, kuras ņemsim vērā nometnes organizēšanas un norises laikā. Nepieciešamie saskaņojumi ir saņemti. Nometne ir iekļauta nometņu reģistrā. 

Nometnes norisi finansiāli atbalsta Latviešu valodas aģentūra.

Par “Mierlinkizt” izmaksām u. c. organizatoriskām lietām informācija tiks nosūtīta interesentiem privāti e-pastā. Ņemot vērā ierobežoto dalībnieku skaitu, stingrās prasības un ierobežojumus atlasē, pieteikšanās tikai līdz 15. jūlijam (tālrunis 29792555, e-pasts mierlinkiztmazirbe@gmail.com).