Īrgandõks / Suggimizt / 2020

2020. gads Lībiešu kultūrtelpai ir īpaši nozīmīgs saistībā ar izcilā lībiešu kultūras darbinieka un dzejnieka Kārļa Staltes 150. dzimšanas dienas atceres pasākumiem Mazirbē un Ventspilī.

Pēc Līvu savienības iniciatīvas ir īstenota iecere izgatavot jaunu piemiņas plāksni Kārlim Staltem pie viņa dzimtās mājas Mazirbes Ķesteros. Piemiņas plāksnes autors ir tēlnieks Oskars Mikāns. Projektu atbalsta Dundagas novada pašvaldība un VKKF Kurzemes kultūras programma 2020. Vēlāk tiks izgatavota un pielikta plāksne arī lībiešu valodā.

Piemiņas plāksnes atklāšanas pasākums Mazirbē tiks izziņots īpaši.