Īrgandõks / Suggimizt / 2019

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludinājis konkursu “Pasākumi līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanā un stiprināšanā”. Līdz 2019. gada 12. jūlijam  pieteikt konkursam pasākumus līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanā un stiprināšanā aicinātas biedrības, kuru darbības ilgums ir vismaz trīs gadi un kuru darbības mērķi ir saistīti ar lībiešu valodas un kultūras saglabāšanu.

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kuru nolūks ir ilglaicīga lībiešu kultūras saglabāšana un stiprināšana. Konkursā atbalstāmā prioritāte ir ikgadēji un ilgtermiņa pasākumi, kuru rezultātā tiek sekmēta lībiešu kultūras ilgtspēja, iesaistot iespējami plašu lībiešu kopienu un sabiedrību kopumā.

Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 12. jūlijam elektroniski, nosūtot uz e-pastu lnkc@lnkc.gov.lv ar norādi “Konkursam “Pasākumi līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanā un stiprināšanā””; iesniedzot personīgi Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīga, Pils laukums 4, 3. stāvs 312. kabinets) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu. Jāņem vērā, ka pasta sūtījumam jābūt apzīmogotam ne vēlāk par 2019. gada 12. jūliju.

Vairāk informācijas šeit.