Īrgandõks / Suggimizt / 2019

Iznācis informatīvā izdevuma “Lībieši/Līvlizt” otrais atjauninātais un papildinātais laidiens. Tā saturs papildināts ar informāciju par 2018. gadā nodibināto LU Lībiešu institūtu un Lībiešu kultūrtelpas iekļaušanu Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kā arī citiem faktiem.

Buklets iepazīstina ar lībiešu simboliem un svētkiem, ar organizācijām, avotu krātuvēm, ekspozīcijām un pieminekļiem. Daudz uzmanības veltīts lībiešu vēsturei sendienās, arheoloģiskajām liecībām, kā arī notikumiem 20. un 21. gadsimtā.

Bukleta vāks. Zanes Ernštreites dizains

Izdevums ļauj iepazīt lībiešu valodas īpatnības, vārdus, kas ienākuši latviešu valodā, sniedz priekšstatu par sakāmvārdiem, teikām, ticējumiem, svarīgākajām kalendāra dienām un cilvēkiem, kas apkopojuši lībiešu folkloru. Bukleta veidotāji pievērsuši uzmanību kā tradicionālajām nodarbēm, apģērbam un ēdieniem, tā arī mūsdienu kultūrai – literatūrai, mākslai un mūzikai, turklāt cēluši gaismā tos latviešu rakstniekus, māksliniekus un mūziķus, kas vai nu ir lībiskas izcelsmes, vai arī savos darbos pievērsušies lībiešu tematikai.

Buklets būs noderīgs arī tiem, kas plāno iepazīt Ziemeļkurzemes jūrmalu, – tas koncentrēti izved cauri Lībiešu krastam – kādreizējiem četrpadsmit lībiešu zvejniekciemiem, sniedzot īsu ieskatu vēsturē un pastāstot par nozīmīgākajām celtnēm.

Informatīvo izdevumu “Lībieši” laidis klajā Lībiešu kultūras centru sadarbībā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu, saņemot Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Tekstu autori ir Gundega Blumberga, Renāte Blumberga, Baiba Damberga un Valts Ernštreits, bet dizainu veidojusi Zane Ernštreite.