Īrgandõks / Suggimizt / 2018

Tīt Rein, daudz laimes!

Līvõ kultūr sidām

04/03/2018

4. martā Tartu Universitātes emeritētajam profesoram un Starptautiskās lībiešu draugu biedrības priekšsēdētājam Tītam Reinam Vītso aprit 80. dzimšanas diena. Šobrīd viņš ir labākais lībiešu valodas pārzinātājs pasaulē – viņš ir 2012. gadā iznākušās lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīcas, mūsdienās lielākā lībiešu valodas leksikogrāfijas avota, autors. Tīts Reins ir ne tikai izcils zinātnieks, bet arī lielisks cilvēks, un par to viņam visu lībiešu lielum lielais paldies! Mūsu vēlējumus vārsmās salicis Valts Ernštreits.

Tīts Reins Vītso (Tiit-Rein Viitso).

 

Amā paŗīmi līvõd profesor

um Tiit-Rein Viitso –

ta amā paŗīmstiz tuņšlõb kīeldõ,

amā paŗīmstiz tītštõb.

 

Vaņḑi sõņḑi ta tīedab,

ūži sõņdi ta lūob;

eņtš nōļadõks īd jegāīdõn

muidlimiz palgõ tūob.

 

Väzzõndõn āndab ta kätā;

kovāldõn – jõvā nõv;

äbțõb vōjliztõn ädās;

ta um līvõkīel nugār ja tõv –

ailõb pids randõ kierdõ,

kilāst killõ ja vel

nägțõb ta pimdõms sieldõmt,

až vagāks īeb līvõkīel ēļ.

 

Sūr tienū, Tiit-Rein, iļ amā,

mis sa ūod tämpizt līvliztõn tarmõn –

amā ežmõks īžēņtšta,

bet ka kovālõzt, ukūzt ja armõ.

 

Vȯndzizt sindiztpäuvõ

sinnõn, ja tīeratõ, joudõ –

tarmõb sin kultūr sidām,

ja amād munt līvõd rovd.

 

Tīts Reins Vītso ir vislabākais

lībiešu profesors –

viņš vislabāk valodu pētīt,

visizcilāk sludināt prot.

 

Senus vārdus viņš zina,

jaunus viņš darina;

ar saviem jokiem ikvienu

pasmaidīt vedina.

 

Gurušiem Tīts Reins sniedz roku;

gudrajiem – padomu labu;

izlīdz grūtdieņiem mokās;

viņš ir lībiešu satvars un daba –

no ciema uz ciemu žigli

pa jūrmalu nesas viņš bass,

un tumsā viņš gaismu rāda,

kad klust lībiešu valodas balss.

 

Liels paldies tev, Tīt Rein, par visu,

ko tu mūsdienu lībiešiem devis –

gudrību, lepnumu, mieru,

bet vispirms – pats sevi.

 

Laimīgu dzimšanas dienu,

mundrumu, jaudu, daudz dēku –

novēl tev kultūras centrs

un visi labie lībiešu spēki.