Īrgandõks / Suggimizt / 2018

2018. gada 7. maijā Ventspils bibliotēkā pulcējās Ventspils Dundagas un Rojas novada pašvaldību, kā arī biedrību “Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”, “Līvõ Kultūr sidām” (Lībiešu kultūras centrs) un LLTA “Lauku ceļotājs” vadītāji, lai pārrunātu nākotnes ieceres un darbus lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā.

Šī tikšanās uzskatāma par vēsturisku, jo pirmo reizi pie viena galda ar lībiešiem saistīto jautājumu apspriešanai sēdušās visas trīs pašvaldības, kuru teritorijās atrodas lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija “Lībiešu krasts”, šajā procesā turklāt piedaloties arī lībiešu sabiedriskajām organizācijām.

Lai veidotu tālāku sadarbību, tikšanās dalībnieki parakstīja memorandu, ar kuru vienojās par sadarbību lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā, tā iekļaušanā Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un tālākā virzībā uz UNESCO.

Dundagas novada vārdā memorandu parakstīja pašvaldības domes priekšsēdētājs Aldis Felts, Ventspils novada vārdā – pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, Rojas novada vārdā – pašvaldības domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, biedrības Līvu (lībiešu) savienības “Līvõd Īt” vārdā – tās vadītāja Ieva Ernštreite, “Līvõ Kultūr sidām” vārdā – tās vadītājs Valts Ernštreits un LLTA “Lauku ceļotājs” vārdā – prezidente Asnāte Ziemele.