Īrgandõks / Suggimizt / 2014

Radu tautu programma 2014. gadā izsludina konkursu uz prēmiju „Ilmapuu” (Pasaules koks). To piešķirs somugru tautas pārstāvim vai cilvēkam, kura darbība cieši un rezultatīvi saistīta ar kādas radu tautas saglabāšanu un kultūras pašnoteikšanos un ieguvusi atzinību vietējā līmenī.

Prēmija tiks piešķirta par sabiedriski aktīvu darbu, sekmīgi īstenojot etnokultūras, apkārtējās vides aizsardzības, novadpētniecības, etniskās vēstures u.c. projektus; organizējot svētkus, pasākumu ciklus u.c., lai saglabātu tradīcijas; ierosinot vai organizējot vietēji svarīgus procesus.

Prēmijas pretendenti var būt cilvēki, kuru vārdi nav plaši pazīstami, bet bez kuru aktīvās un iedvesmojošās darbības nebūtu iespējams runāt par dzīvo (nacionālo) somugru kultūru un tās sasniegumiem mākslās vai zinātnē.

Prēmijas apjoms ir 2500 eiro, un to parasti piešķir vienam cilvēkam. Izņēmuma kārtībā prēmiju var saņemt grupa, kas sastāv no vairākiem cilvēkiem. Prēmijas ieguvēju paziņos pavasara ūdens svētku – maaentšäüz – dienā 2014. gada 29. maijā.

Pretendentiem jāiesniedz (igauņu, krievu vai angļu valodā) iesniegums kopā ar darbības aprakstu, viena vai divas atbalsta un rekomendācijas vēstules, pretendenta kontaktinformācija, kā arī papildu materiāli (preses atsauksmes, pasākumu programmas u.c.). Dokumenti Radu tautu programmas padomei (Hõimurahvaste programmi sekretariaat Soome-ugri osakond, Ülikooli 18, Tartu 50090, Eesti) jāatsūta ne vēlāk par 1. aprīli. Vēlams sūtīt elektroniskā formātā (kadi.sarv@ut.eе). Papildu informācija pa tālruni +372 7375 227; GSM +372 504 5547; e-pasts: madis.arukask@ut.ee.