Īrgandõks / Suggimizt / 2011

VENTSPILS LĪBIEŠU KOPSAPULCE

Vents Priedoliņš

03/03/2011

2011.gada 27.februārī Ventspilī notika Līvu Savienības Ventspils nodaļas kopsapulce. Tajā atskatījās uz iepriekšējā periodā paveikto, pārvēlēja priekšsēdētāju un valdi, kā arī iesvētījas lībiešu karogu, ko Līvu Savienības Ventspils nodaļa saņēma dāvanā no Līvu Fonda. Kopsapulcē piedalījās 35 Ventspils nodaļas biedri. Kopā Ventspils nodaļā šobrīd ir 67 biedri, kas šo nodaļu padara par vislielāko visā Līvu Savienībā.

Kopsapulce sākās ar karoga iesvētīšanu, ko veica Ventspils evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Āris Kronbergs, kas ir arī Miķeļtorņa baznīcas mācītājs. Svinīgajā brīdī karoga turētāji nebija izvēlēti nejauši – Ilmārs Geige bija pirmais Ventspils nodaļas vadītājs pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas, Dana Bušmane ir nodaļas jaunākā biedre, Daiva Bazilēviča pārstāv nodaļas vidējo paaudzi, bet Imants Kāpbergs ir Lībiešu ķēniņa mazdēls. Karogu mastā uzvilka skanot lībiešu himnai „Min Izāmō” un Latvijas valsts himnai „Dievs, svētī Latviju”.

Sapulcē piedalījās arī Līvu Savienības valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts. Viņš savā uzrunā ventspilniekiem īpaši uzsvēra, ka Ventspils nodaļa kopā ar Kolkas nodaļu šobrīd ir aktīvākās Līvu Savienībā. Tāpat atzinīgi novērtēja labo sadarbību ar ilggadējo nodaļas vadītāju Ausmu Ernestovsku un Ilmāru Geigi, kas šobrīd ir Līvu Savienības priekšsēdētāja vietnieks. Dāvis Stalts neslēpa gandarījumu, ka Līvu Svienības valde, kurā pārstāvēti divi ventspilnieki, ir saliedēta un stipra kā nekad agrāk, un novēlēja Ventspils nodaļai turpināt būt tikpat aktīviem kā līdz šim.

Ventspils lÄ«bieÅ¡u kopsapulceVentspils nodaļas priekšsēdētāja amatam tika virzīta Ausma Ernestovska un vienbalsīgi atkārtoti ievēlēta par priekšsēdētāju. Jāpiebilst, ka viņa šo amatu jau ieņēmusi 12 gadus pēc kārtas. Nu kārta vēl diviem! Tāpat absolūtā vienbalsībā ievēlēta nodaļas valde – Ritma Stūre, Ilmārs Geige, Gunārs Liepājnieks, Liene Jērmane, Māra Vīgerte, Mirdza Vītolberga, Fanija Fridrihsone, Daiva Bazilēviča, Diāna Grīnfelde, Vents Priedoliņš.

Vēl tika sveikti iepriekšējā gada jubilāri apaļajās un pusapaļajās jubilejās, pieminēti aizgājēji. Sapulcē tika runāts par šogad veicamajiem pasākumiem un plānotajām aktivitātēm, bet kopsapulce neformālā gaisotnē noslēdzās ar lībiešu dziesmām, dejām un rotaļām.