Īrgandõks / Suggimizt / 2011

5. jūnijā pulksten 13.00 Kolkā, līvu centrā „Kūolka”, tiks atklāta trešā lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu izstāde „Līvõd kuņšt” (Lībiešu māksla). Tā ir mākslinieku veltījums Starptautiskajam lībiešu valodas un kultūras gadam.

LÄ«võd kuņšt (LKS arhÄ«vs)Izstādē ir apkopoti vienpadsmit mākslinieku četrdesmit darbi: eļļas gleznas, akvareļi, grafika un tēlniecības darbi. Tajā iekļauti darbi gan no lībiešu mākslas zelta fonda, ko pārstāv pirmais zināmais lībiešu izcelsmes mākslinieks Jānis Belte un viņa vecākā meita Zelma Belte, kā arī pirmais profesionālu izglītību guvušais gleznotājs Andrejs Šulcs un Vilnis Blažēvics, gan tādu Latvijā labi pazīstamu mākslinieku kā grafiķes Baibas Dambergas, kura organizējusi abas iepriekšējās izstādes „Līvõd kuņšt” un arī šo, akvarelistes Lilitas Līces, tēlnieces Solveigas Lamsteras, gleznotājas Ritas Leles un Tairas Haļāpinas darbi. Jauno paaudzi pārstāv Anete Ozoliņa un Valts Ernštreits – vairāku personālizstāžu autors un izstāžu „Līvõd kuņšt” galvenais inspirētājs un aktīvs dalībnieks.

Trešā izstāde „Līvõd kuņšt” būs apskatāma ne tikai Kolkā, bet arī Ventspilī, Rīgā, Tallinā un citās Igaunijas pilsētās. Tāpat kā iepriekšējās, arī šī izstāde vispirms uzlūkojama kā kultūrvēsturiska parādība, kā lībiešu esamības īpaša veida apliecinājums, kas ļauj sajust būtisko lībiešu pasaules redzējumā. Tā mūsdienu lībietim ļauj atpazīt savu identitāti, bet apkārtējai pasaulei – bez valodu barjeras iepazīt lībiešus.

Tēlotājmāksla kā reāli pastāvoša lībiešu kultūras dzīves sastāvdaļa līdzās tradicionāli pētītām un koptām nozarēm parādījās pavisam nesen – tikai 1994. gadā, kad, nodibinoties Lībiešu kultūras centram, pirmoreiz tika aizsākta lībiešu izcelsmes mākslinieku apzināšana un sarīkota pirmā stājmākslas izstāde „Līvõd kuņšt”. 1998. gada septembrī – Lībiešu kultūras dienās Rīgā – notika otrā un plašākā lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu izstāde „Līvõd kuņšt”, ko papildināja jaunatklātu autoru darbi un arī tēlniecība. Abas izstādes tika parādītas ne tikai Latvijā, bet arī Tallinā un vairākās Somijas pilsētās – Helsinkos, Keravā, Pori.