Īrgandõks / Suggimizt / 2011

Svētdien, 13. februārī, Ventspils baptistu draudzes namā dievkalpojuma laikā Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils muzejs” direktore Margarita Marcinkeviča parakstīja dāvinājuma līgumu.

 

 

Lielirbes lÅ«gÅ¡anu namsTas paredz Lielirbes baptistu baznīcas ēkas, kas šobrīd atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, pārcelšanu uz Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju Riņķa ielā 2.

Ņemot vērā to, ka baptistu kustība Latvijā aizsākusies Ventspils apkārtnē un baznīcas askētiskā koka arhitektūra un celtniecības formas ir radušās un attīstījušās tieši piekrastes joslā, Lielirbes lūgšanu nams ir nozīmīgs novada kultūrvēstures mantojums. To pārceļot uz Piejūras brīvdabas muzeju, tiks nodrošināta gan tā saglabāšana, gan muzejā sāktā Baltijas jūras piekrastes 20. gs. kultūrvēsturiskās vides rekonstrukcijas tālākattīstība.

Atsaucoties uz Latvijas Baptistu draudžu savienības kongresa 2010. gada 28. augusta lēmumu par Lielirbes baptistu baznīcas ēkas dāvinājumu izvietošanai Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja teritorijā, 2010. gada 21. septembrī Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt šo iniciatīvu un veikt nozīmīgā kultūrvēsturiskā objekta pilnvērtīgu saglabāšanu, uzturēšanu un restaurāciju.

Lielirbes baptistu baznīca ir gandrīz simtgadīga celtne, kuras iesvētīšana notikusi 1913. gadā. Sākoties Pirmajam pasaules karam, Lielirbes draudzei lūgšanu nams bija jāatstāj. Vācu invāzijas laikā to nojauca un pārcēla uz jūrmalu Lielirbes upes malā, kur tā tika izmantota par zivju apstrādes cehu. Pēc kara draudze baznīcu atjaunoja un 1922.gadā iesvētīja vietā, kur tā atrodas tagad. Latvijas piekrastē saglabājušies vien nedaudzi šāda veida koka arhitektūras lūgšanu nami, kas, ņemot vērā piekrastes zemo apdzīvotību un izmantoto materiālu, izzudīs tuvāko gadu desmitu laikā.

Celtni pēc pārcelšanas Piejūras brīvdabas muzejā plānots izmantot ekspozīcijas izveidei par baptistu kustības vēsturi Ventspils novadā un Latvijā, tradicionālo konfesiju laulību, piemiņas, atceres, iesvētes, ekumēniskiem un citiem dievkalpojumiem, kā arī svētku pasākumiem, mākslas un krājuma izstādēm, koncertiem, literāriem un līdzīgiem pasākumiem, kuri nav pretrunā ar kristīgām vērtībām.