Īrgandõks / Suggimizt / 2011

Februārī turpinām pagājušajā gadā iesāktos kursus, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents, bet īpaši mūsu tūrisma uzņēmēji un gidi. Nodarbības notiks vienu vai divas reizes mēnesī līdz jūnija sākumam.

Dundagas pilsNodarbībās būs iespēja gan klausīties lekcijas par tūrismā svarīgām tēmām, gan arī pašiem turpināt dalīties pieredzē un idejās. Zināšanās dalīsies gan mūsu novada cilvēki, gan vieslektori. Šogad aplūkosim tādas tēmas kā tūrisma attīstība Kurzemē, saskarsme tūrismā, lībiešu maršruti, mārketings, kooperācija, vietējie ēdieni un citas.

Pirmā nodarbība notiks piektdien, 4.februārī, pulksten 15.00 Kolkas skolā.

Pirmā lekcija, turpinot pagājušajā gadā sākto novada dižgaru tēmu, būs par lībiešu kultūras darbiniekiem, lektore Baiba Šuvcāne. Katram tūrisma uzņēmējam būs iespēja padomāt, kā savā saimniecībā celt godā un ļaut tūristiem sajust, ieraudzīt mūsu bagāto kultūrvēsturi.

Par turpmāko nodarbību laiku un vietu vienosimies 4. februārī.Pašlaik ir zināmi turpmāko trīs lekciju temati un lektori: 25. februārī Laila Pabērza par saskarsmi tūrismā, 18. martā Inese Roze par tūrisma attīstību Kurzemē, 8. aprīlī Dāvis Stalts par lībiešu maršrutiem.

Sīkāka informācija un pieteikšanās Dundagas tūrisma informācijas centrā, tel. 29444395, tic@dundaga.lv.