Īrgandõks / Suggimizt / 2011

23. februārī Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā pussimts audzēkņu pulcējās uz tikšanos ar Līvõd kultūr sidām biedriem, lai paklausītos, kā skan lībiešu valoda, kādos latviešu valodas vārdos un Latvijas vietvārdos saklausāma lībiska izcelsme.

AfiÅ¡a RozÄ«Å¡osTas bija viens no Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada pasākumiem, kas iekļaujas Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajā ciklā. Ar valodu iepazīstināja Valts Ernštreits, bet Gundega Blumberga iepazīstināja ar LKS darbību un atbildēja uz jautājumiem.

LKS biedre Baiba Damberga, kas vienlaikus ir Rīgas mākslas vidusskolas pedagoģe, aicināja jauniešus piedalīties valodas un kultūras gadam veltītajā mākslas darbu konkursā. Jauno mākslinieku labākie darbi tiks iekļauti ceļojošajā mākslas izstādē, kuru varēs apskatīt Helsinkos, Igaunijas namā, un citās vietās.