Īrgandõks / Suggimizt / 2011

Lībiešu kultūras centrs saņēmis pirmos zīmējumus Lībiešu ābeces ilustrāciju konkursam. Atsaucība bijusi milzīga, un par to paldies bērniem un viņu skolotājai Margitai Karnupei!

PÄles kuÄ£isPortālā jau rakstījām, ka starptautiskajā lībiešu valodas un kultūras gadā nolemts izdot Kārļa Staltes 1936. gadā uzrakstīto lībiešu ābeci. Izdevuma ilustrēšanai Līvõ kultūr sidām aicināja četras skolas – divas Latvijā un divas Igaunijā – piedalīties zīmējumu konkursā, lai izraudzītos vairāk nekā simt labākos.

Pirmie darbus iesnieguši Pāles pamatskolas audzēkņi. To ir daudz – sešdesmit trīs -, un zīmējumu autoru pulkā ir visu klašu skolēni. Bērni zīmējuši gan jūru, gan lībiešu sētas un to iemītniekus, gan kuģus ar lībiešu karogiem, gan arī tradicionālo gaili, kas varētu rotāt ābeces vāku.