Īrgandõks / Suggimizt / 2010

VȯNDZIZT 2011. ĀIGASTÕ!

livones.lv

30/12/2010

2011. āigasts līb vīž āigastõ, kuņtš līvõ kīel ja kultūr portāl livones.lv um sōnd irdiz kūožõks tieut lieudimiz pierāst. Sīe kilāstijizt lug um kūoḑõn nei sūŗ, laz portāl tējiztõn vȯlkõ jõvā mēļ iļ sīe, mis um tīedõd.

Jaungada ogas2010. āigasts jegā kū portālõ eitiz pilkõ jemīņ äb ku kakš ja pūol tūontõ unikālizt kȭlbatijizt. Āigast āigal 87 721 kõrdõ mingi rištīng tei vāldiž livones.lv, īdskubs vaņtlõs pigātagā pūol miljōnõ līedtõ leț, līvõ, engliš agā ēsti kīelkõks. Iļ sīe vel jo jemīņ um rīem sīestõ, ku portāl jõvā pitkā āiga um āinagi tieut ovāt näntõn, kīen um interes äb set iļ līvõ kultūr ja kīel, bet ka iļ līvlizt nemē seļļizt. Rīem um ka sīestõ, ku amā se āigast portāl um jellõn set sīe lūojizt entuziasmõst īd.

Līvõ Kultūr sidām tarmõb amādõn portāl sõbrādõn jõvvõ tīeratõ, rīemlizt mīeldõ ja õbdõ täuž kabātidi! Bet mēg ūomõ rōz ka eņtš kaz akkijizt – mēg tōmõ, laz täddõn vȯlkõ ka tōmi tarmõ munt luggijizõn siedā, mis tēg īž tīedat. Ku tēg arrõt, ku mingiz tieutõn vȯlks vȯlmõst portāls, kēratigid: info@livones.lv.