Īrgandõks / Suggimizt / 2010

Līvõdõn ni um um ikš jemākīel rõkāndiji jo veitõ. 2010. āigast 16. februārs um kūolõn vǟntanikā Erna Vanaga. Vǟnta Mõtsā kālmadtarrõ Erna sōtõbõd 19. februārs kīela 13.00.

Erna Vanaga un sindõn 1925. āigast 30. maijs Sīkrõgs. Täm izā Pētõr Breinkopf 1936. āigastõst 1940. āigast sōņõ vȯļ Līvõd īt jūodiji, ja kūoḑõn sīel āigal sai eitõd Līvõd Rovkuodā Irēl. Um tǟdõlpandõb, ku rovkuodā 70. āigastõ jubilejs nīžiztõ iļ  līvõkīel – engliškīel – lețkīel sõnārōntõ CD mõtkõz – sīe tekstidi vȯļ sizzõl luggõmõst Erna Vanagan.

Erna Vanaga sugīd iz ūo ikš nēšti, kis āmādõn nīžõbõd iļ sīe, ku ta um līvli. Kuigid tǟnda vȯlks ovõstõmõst jõvā iļ sīe īd, ku āigastkkimdõd lebbõ ta um piddõn jelsõ eņtš līvõ kīeldõ. Līvõd īt Vǟnta jag jūodiji Ausma Ernestovska nīžõb, ku kīel kizzimižis Erna um vȯnd nov āndaji pigātagā kakškimdõ vīž āigastõ, ku tämsõ um virgõn interes iļ ežvaņbizt kīel ja kultūr.

Um jarā lǟnd jõvā ja sieldi rištīng – nei kītõbõd vǟntanikād. Nei kītõbõd amād, kis tūndiztõ Erna Vanaga. Um jarā lǟnd vel ikš sīest pivtäudst, kis mūoštiztõ, mis tǟntõbõd sõnād Mäd izā, kis ūod touvõs, pivāstõd sōgõ sin nim

Rovdvaidli Līvõd sõbrād seļtš

Līvõ Kultūr sidām