Īrgandõks / Suggimizt / 2010

NOMETNE BŪS HIJUMĀ

Jānis Mednis

04/02/2010

No 6. līdz 13. februārim Hijumā salā un vēlāk arī Līvu krastā notiks līvu jauniešu valodas nometne – festivāls Bōjk/Bāka, kura laikā taps DVD par Kurzemes un Vidzemes jauniešiem, kuri mācās lībiešu valodu.

2009.gada novembrī Livu fonds aizsāka lībiešu valodas mācības Ventspilī, Kolkā, Pālē, Staicelē un Rīgā. Labākie lībiešu valodas skolēni un citi līvu jaunieši ar priekšzināšanām nopelnījuši iespēju mācīties valodu pie profesora Tīta Reina Vītso no Tartu. Hijumā salā ar koncertu uzstasies arī līvu jauniešu ansamblis Nurmorkestõr.

Hijuma bakaIzveidotais DVD audiovizuālais darbs Bāka/Bōjk būs pirmais šāda veida reprezentatīvais materiāls par lībiešiem, lībiešu tēla un kultūras atspoguļošanai Latvijā, Igaunijā, Somijā un citur pasaulē. 

Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēgijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.