Īrgandõks / Suggimizt / 2010

Kopš jūlijā internetā ir vēl viena ar lībiešiem saistīta vietne. Tā ir Līvu fonda un Līvu savienības mājaslapa www.livufonds.lv.

LÄ«vu fonda mÄjas lapaPagaidām internetā izvietotais ir tikai pats, pats sākums, – vēl nav uzcelts pat karkass nākamajai būvei, kas sola būt draugos tiem līviem un viņu draugiem, kuri vēlēsies aktīvi iesaistīties un godīgi palīdzēt līvu tautas saglabāšanā. Tā kā labas mājaslapas izveide ir apjomīgs un sarežģīts darbs, no sirds novēlam jaunās vietnes saimniekiem izturību un enerģiju iecerētā īstenošanā un nemitīgi vairot zināšanas, kas būs vajadzīgas saturīga informācijas avota veidošanā.

Priecājamies, ka jaunajai organizācijai mājaslapas izstrādē, kā var spriest pēc testa lapas, ir noderējusi Līvõ kultūr sidām uzkrātā pieredze portāla livones.lv uzbūvē un veidošanā, un esam gandarīti, ka Līvu fondam bijis pa prātam arī citu mūsu aizsākumu, piemēram, lībiešu valodas mācīšanas nometņu un ar lībiešiem saistīto vietu sakopšanas talku, paraugs.

Lai gluds ceļš labiem darbiem!