Īrgandõks / Suggimizt / 2010

Esmaspäeval, 13. septembril lahkus meie hulgast keeleteadlane Seppo Suhonen (1938–2010). Suhonen oli tuntud eeskätt kui läänemeresoome keelte uurija (olles aastatel 1978–2001 ka läänemeresoome keelte professor Helsingi ülikoolis). Seppo Suhonen alustas oma teadlastööd liivi keele uurijana. Tema liivi keele alane doktoriväitekiri „Die jungen lettischen Lehnwörter im Livischen“ ilmus 1973. aastal. 1975. aasta väljaanne „Liivin kielen näytteitä“ on üks vähestest II maailmasõja järel ilmunud liivi keele tekstikogumikest. Suhonen oli aktiivne ka Soome-ugri Seltsis, olles nii seltsi sekretär (1975–1983) kui ka esimees (1991–2000). Liivi Sõprade ühing mälestab mitmekülgset ja armastatud keeleteadlast…

Seppo Suhonen. Pilt: Arno Saar, Tuglas-seura arhiiv.