Īrgandõks / Suggimizt / 2010

IEVĒLĒTA LĪVU SAVIENĪBAS VADĪBA

livones.lv

21/06/2010

2010. gada 20. jūnijā notika Līvu savienības konference, kurā ievēlēja jaunu savienības vadību.

Livu fonda valdeVadītāja amatam izvirzīja divus kandidātus: Jāni Medni un Dāvi Staltu. Vairāk balsu saņēma Dāvis Stalts, un tā nu viņš tagad vada divas lībiešu sabiedriskās organizācijas: Līvu savienību un Līvu fondu.

Tika ievēlēta arī LS valde deviņu cilvēku sastāvā. Tajā ietilpst visu savienības nodaļu vadītāji, kā arī Jānis Mednis, Ilmārs Geige un Dāvis Stalts.