Īrgandõks / Suggimizt / 2010

DAUDZ LAIMES 16. DZIMŠANAS DIENĀ!

Līvõ kultūr sidām

25/03/2010

Pirms sešpadsmit gadiem – 1994. gada 26. martā – notika sabiedriskās organizācijas „Līvõ kultūr tsentōr” – tagadējās biedrības „Līvõ kultūr sidām” priekšteces – dibināšanas sapulce.

Sveicam svētkos visus tos, kas piedalījās dibināšanas sapulcē: Gundegu un Renāti Blumbergu, Ilvu Buntiku, Baibu Dambergu, Ullu un Valtu Ernštreitus, Uldi Krastu, Uldi Sprogu, Julgī Stalti, Ati Straujumu un Māru Zirnīti!

Viņi iesāka to, par ko turpmākajos gados bieži bija iespēja teikt – pirmo reizi pasaules lībiešu vēsturē. Turklāt darīja to, vienmēr iezīmējot skaidru virzienu, ja nu rastos sekotāji, kas gribētu iesākto turpināt, attīstīt un pilnveidot. Lai atsaucam atmiņā tikai dažus notikumus, kam pievienojams vārds „pirmais”: lībiešu mākslas izstādes, lībiešu dzejas antoloģija, žurnāls lībiešu valodā, lībiešu karoga dienas svinības, lībiešu kultūras dienas Rīgā, lībiešu Dzejas dienas Brīvdabas muzejā, lībiešu valodas runātāju nometnes, sarīkojums Staicelē „Lībieši atgriežas Latvijā”, kas iezīmēja lībiešu atmodas sākumu Vidzemē, lībiešu-latviešu valodas vārdnīca, lībiešu kultūras un valodas portāls…

Prieks, ka tagad vairs nevienam nav jāpierāda (kā tas bija pirms sešpadsmit gadiem), cik svarīgi ir apgūt valodu, cik svarīgi ir publicēt tekstus lībiešu valodā un cik nozīmīgi ir apkopot pasaulē izmētās zināšanas. Vajadzīgs viens pusaudža mūžs, lai Latvijas lībiskā daļa apzinātos sevi aizvien plašāk un dziļāk. Par to paldies visiem, kas piedalījušies mūsu kopējos projektos, kas strādājuši atsevišķi, dažādojot un bagātinot tā saucamo līvu lietu! Lai mums visiem laba veselība un saulains pavasaris!

Biedrības Līvõ kultūr sidām logotips.