Īrgandõks / Suggimizt / 2010

Latvijas Fotogrāfijas muzejā no 15. aprīļa līdz 9. maijam apskatāma Daiņa Kārkluvalka fotogrāfiju izstāde «Mani dokumenti». Ekspozīcijā apskatāmas vairāk kā piecdesmit fotogrāfijas, kas uzņemtas galvenokārt laikā no 1970. līdz 1990. gadu beigām.

«Nekas nav tik apbrīnojami ātri zūdošs kā cilvēka atmiņa. Fotogrāfijas palīdz atcerēties un spriest, kā bija toreiz, kā ir tagad. Pircēju rinda pie alkoholisko dzērienu veikala; goda plāksne ar labāko darba darītāju portretiem; obligātie parādes gājieni padomju Maija un Oktobra svētkos; uz savu laiku nokalpojušām durvīm aicinājums uz Tautas frontes dibināšanu; agrākais Padomju Savienības svētums – valsts karogs nocenoto preču veikalā,» izstādes saturu raksturo Dainis Kārkluvalks. Liela daļa attēlu radīta, strādājot par fotogrāfu Talsu rajona laikrakstā. 

Dainis KÄrkluvalksDainis Kārkluvalks daudz fotografējis arī Lībiešu krastu. Viņa fotogrāfijas papildinājušas mēnešrakstu “Līvli”, kā arī Lībiešu gadagrāmatas. Viņa veidotajā sērijā «Te ir līvu zeme» daudzi atpazinuši gan sevi, gan sev mīļas vietas.

Izstāde ir iekļauta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienas svētku programmā!