Īrgandõks / Suggimizt / 2010

ATVĒRŠANAS SVĒTKI GRĀMATAI PAR KOLKU

Gundega Blumberga

08/08/2010

Baibas Šuvcānes ilgi gaidītais notikums ir klāt – 4. septembrī 15.00 Kolkas tautas namā un 11. septembrī 12.00 Rīgā, Brīvdabas muzeja lībiešu sētā visus lībiešus un interesentus aicina viņas grāmatas „Senais lībiešu ciems Kolka” atvēršanas svētki.

GrÄmata par KolkuIecere par šo grāmatu, ko izdevis apgāds „Jumava”, radās vēl tad, kad bija dzīva jūrmalas ciemu pētniece Valda Šuvcāne. Viņas iesākto turpināja meita Baiba, spītīgi un neatlaidīgi meklēdama līdzekļus pagājušajā gadā pabeigtā manuskripta izdošanai. Atbalstītāju bija daudz, un tagad grāmatas veidolā izlasāmi arhīvu, bibliotēku materiāli, Kolkas ciema iedzīvotāju un personīgās atmiņas, materiāli lībiešu valodā, kas vākti vairāk nekā divdesmit gadu garumā.

Grāmatā ir apkopota un atspoguļota Kolkas ciema kultūrvēsture vairāku gadsimtu garumā – no 1040. gada, kad Kolka pirmo reizi minēta vēstures avotos, līdz pat mūsdienām. Būtiski akcentēta tradicionālās kultūras – dzīvesveida, izglītības, tradīciju, muzikālās kultūras, reliģiskās piederības, folkloras – nozīme ciema vēsturē un attīstībā. Grāmatā iekļauti 65 Kolkas iedzīvotāju atmiņu stāstījumi un trīssimt fotogrāfijas.